استاندارد BS7430، به عنوان یک راهنما در زمینه ارتینگ مورد استفاده قرار می گیرد

در بین فعالین حوزه ارتینگ، با نام انجیل ارتینگ معروف می باشد

دانلود استاندارد BS7430

جهت دانلود اینجا کلیک نمایید