تست و بازرسی فنی دیــــگ بخــــار

فرآیند تست و بازرسی فنی دیگ بخار به منظور شناسایی نقاط نشتی در جداره دیگ بخار، لوله های آتشخوار و غیره انجام می شود .

در طی فرآیند بازرسی دیگ بخار (بویلر) از صحت عملکرد تجهیزات کنترلی مانند

سوپاپ اطمینان، پرشرسوئیچ، لول کنترل، سنسور مشعل، ترمواستات اگزوز ، آبنما و مانومتر و غیره مطمئن می شویم .

مطابق آیین نامه دیگ های بخار و طروف تحت فشار تست ادواری بایستی بصورت سالیانه و پس از هر گونه تعمیرات کلی یا جابجایی دیگ بخار انجام شود .

فرآیند ادواری تست و بازرسی دیگ بخار توسط مشاورین حفاظت فنی وزارت کار انجام می شود و در صورت فقدان عدم انطباق ، گواهینامه یکساله برای دیگ یا مخزن تحت فشار صادر می گردد .

در هنگام بازرسی دیگ بخار ، بایستی از طریق باز کردن دریچه آدم رو بالای دیگ بخار ، وضعیت لوله های اتش خوار را بررسی نمود

در صورتیکه میزان رسوبات چسبیده به لوله ها بیشتر از ۵ میلیمتر بود نیازمند اسید شویی می باشد .

 

تست فنی دیگ بخار(بویلر) ، دیگ آبداغ و دیگ آبگرم در دو مرحله انجام می شود :

  • تست فنی در مرحله ساخت دیگ بخار(بویلر)  ،‌ دیگ آبداغ و دیگ آبگرم
  • تست فنی ادواری دیگ بخار(بویلر)  ،‌دیگ آبداغ و دیگ آبگرم

نکته : استاندارد ساخت دیگ بخار و دیگ آبداغ BS 2790 یا ISIRI 4231 و استاندارد ساخت دیگ آبگرم BS 855 یا ISIRI 7911 می باشد .

تست فنی و بازرسی  سالیانه دیگ های بخار(بویلر) و دیگ های آبگرم به شرح ذیل می باشد :

  • بررسی تجهیزات و ابزارآلات کنترلی
  • انجام فرآیند ضخامت سنجی شبکه های جلو ، عقب، بدنه، راپر، کوره
  • انجام فرآیند تست هیدرواستاتیک با استفاده از آب با دمای ۷ درجه سانتیگراد
  • بازدید داخل محفظه آبگیر
  • بازدید داخل محفظه احتراق (کوره)
  • بررسی صحت عملکرد تجهیزات کنترلی مانند لول کنترل، سنسور مشعل ، پرشر سوئیچ ، ترمواستات اگزوز و غیره

تست هیدرواستاتیک به منظور شناسایی نشتی در شبکه های جلو و عقب و کوره و بدنه و پاس دو با استفاده از فشار آب انجام می شود .

در اجرای فرآیند تست فنی دیگ بخار بایستی حداقل از ۲۴ ساعت قبل از شروع فرآیند تست دیگ بخار خاموش شده و پس از سرد شدن ،

فرآیند آماده سازی دیگ بخار که شامل کور کردن و بستن تمامی مسیر های دیگ بخار (از قبیل لوله های لول کنترل، سوپاپ اطمینان و … )بجزء ورودی پمپ آب و مانومتر (فشارسنج) که بایستی باز باشند و

باز کردن درپوش شبکه جلو، شبکه عقب، درب کوره (از قسمت جلو دیگ) و درب عقب کوره جهت دسترسی به  پاس دو انجام می شود .

پس از سرد شدن و آماده سازی دیگ، ایتدا توسط دستگاه ضخامت سنج (التراسونیک)، ضخامت شبکه های جلو و عقب و کوره و بدنه و پاس دو اندازه گیری شده و در چک لیست مربوطه ثبت می گردد .

سپس جهت انجام تست هیدرواستاتیک از اپراتور دیگ بخار می خواهیم که پمپ آب را در حالت دستی گذاشته

که در این مرحله در حین آبگیری دیگ ، از اپراتور می خواهیم که اقدام به باز کردن شیر هواگیری دیگ نماید پس از انجام فرایند هواگیری و خروج از شیر مربوطه ، شیر هواگیری بسته شده و اجازه می دهیم که

فشار آب داخل دیگ تا یک و نیم برابر فشار مجاز اقزایش یابد (دمای آب بایستی معادل ۷ درجه سانتیگراد

باشد)، سپس پمپ آب را خاموش کرده و دیگ تا مدت ۳۰ دقیقه تحت فشار فوق الذکر نگه داشته می شود .

در طی این مدت با استفاده از چراغ قوه اقدام بازرسی از شبکه های جلو ، عقب، کوره و پاس ۲ می نماییم و در صورت وجود هر گونه نشتی،

بلافاصله فشار دیگ را پایین می آوریم ، در انتهای زمان ۳۰ دقیقه تست هیدرواستاتیک، فشار آب را پایین می آوریم و

از اپراتور درخواست جایگذاری سوپاپ اطمینان در محل خود می نماییم مجددا فرآیند بالابردن فشار تا مرحله فعال شدن

سوپاپ اطمینان پیش می رویم و نهایتا در صورتیکه سوپاپ اطمینان در میزان فشار مناسبی

فعال شد فشار را تخلیه نموده و فرآیند تست هیدرواستاتیک به پایان میرسد .

جهت مشاهده ویدئو های آموزشی از نحوه انجام بازرسی دیگ بخار، می توانید به صفحه در اینستاگرام به نشانی@agodari مراجعه فرمایید.