بازرسی جرثقیل سقفی از الزامات هر صنعتی می باشد، یکی پرکاربرد ترین جرثقیل ها در صنعت جرثقیل سقفی می باشد، لذا اجرای صحیح بازرسی جرثقیل سقفی می تواند کمک شایانی در امر ایمن نمودن محیط صنعتی داشته باشد. شرکت بازرسی آزما فرآیند اکسیر البرز از شرکتهای فعال در حوزه بازرسی جرثقیل سقفی می باشد و با استفاده از مجرب ترین بازرسین در حوزه بازرسی جرثقیل آماده ارائه خدمات در زمینه بازرسی جرثقیل سقفی و بازرسی دیگر انواع جرثقیل می باشد .

بازرسی جرثقیل سقفی
بازرسی جرثقیل سقفی

آنچه در این مقاله می‌خوانید

بازرسی جرثقیل سقفی :

در  اين قسمت رعايت موارد ايمني ، تعيين ويژگيهاي طراحي ، ساخت نصب و راه اندازي و بازرسيهاي دوره اي و روشهاي آزمون مربوط به جرثقيل ها مورد بررسی قرار می گیرد كه عموماٌ اين ويژگيها مشترك مي باشند .

بازرسي در مراحل ساخت و نصب و كاركرد و بازرسيهاي دوره اي در بردارنده مزاياي زير خواهد گرديد :

خريدار در جريان كليه عمليات ساخت جرثقيل و پيشترفت مرحله به مرحله پروژه قرار مي گيرد .

سازنده موظف به رعايت كليه ضوابط استاندارد و رفع عيوب مي گردد .

علاوه بر كنترل كيفيت از جانب واحد كنترل كيفيت شركت سازنده ، كنترلي مضاف توسط شركت بازرسي فني صورت مي گيرد . اين كنترل ها ، شامل تست هاي مخرب و غير مخرب ، آناليز مواد اوليه ، مطابقت اقدام وارداتي طبق SPEC و استانداردهاي معتبر ملي و بين المللي و مواردي از اين قبيل .

در پايان اينكه انجام بازرسي در كليه مراحل باعث كاركرد ايمن و مطلوب جرثقيل و آرامش خاطر كاربر خواهد گرديد .

مراحل بازرسی :

عمليات بازرسي فني از شروع تا اتمام در سه مرحله صورت مي گيرد .

۱٫  بازرسي فني حين ساخت

۲٫  بازرسي فني حين نصب

۳٫  بازرسي فني دوره اي

در اين قسمت سعي می کنم در خصوص چگونگي انجام مراحل فوق  شرح و توضيحاتي مطابق با استانداردهاي بين المللي و ملي در اختيار شما قرار دهم.

 1.  بازرسي فني حين ساخت :

در خصوص بازرسي حين ساخت موارد زير توسط بازرس يا بازرسين مستقر در شركت سازنده جرثقيل مورد بررسي قرار مي گيرد .

مرور قرار داد في مابين شركت سازنده و كارفرما (خريدار ) .

اخذ اطلاعات تكميلي مورد نياز جهت انجام بازرسي .

مطالعه و مرور بر طراحي جرثقيل و نقشه هاي اجرائي كه به تاييد كارفرما رسيده باشد .

بازرسي مواد اوليه كه خود به دو دسته تقسيم مي گردد .

مواد اوليه يا اقلام خريد خارجي مانند تجهيزات برقي، گيربكس ها ، الكتروموتورها ، درام ها و اقلام مشابه .

مواد اوليه يا اقلام خريد داخلي : شامل ورق هاي آهني ، تيرآهن ، پيچ و مهره ، الكترودهاي جوشكاري ، رنگ و غيره .

در خصوص موارد فوق بازرس ملزم به مطابقت آناليز مواد، ليبل ها ، پلاك ها و مشخصات فني اين اقلام با مدارك و اسناد موجود و معتبر مي باشد و در صورت مشاهده مغايرت مي بايست كارفرما را مطلع فرمايند . بازرس مي تواند حتي در چگونگي انتقال مواد اوليه و قطعات خريداري و يا نيم ساخته به خطوط توليد نيز نظارت نمايد .

مرور و مطالعه نقشه هاي كارگاهي جهت ساخت جرثقيل كه مي بايست به تاييد واحد مهندسي و طراحي شركت سازنده رسيده باشد .

نظارت بر ساخت پل هاي جرثقيل

نظارت بر ساخت كلگي جرثقيل

نظارت بر ساخت ترولي

نظارت بر ساخت تجهيزات برقي و تابلوي برق

نظارت بر  Packing and Marking   قطعات ساخته شده

نظارت بر بارگيري و محل تجهيزات

 ادامه بازرسی در حین ساخت :

در خصوص جوشكاري و مونتاژ پل ، كلگي ، ترولي و ساخت ساير قطعات ، بازرس مي بايست ، ابتدا با كنترل گواهينامه ( كد )جوشكاران از مهارت آنها اطمينان حاصل نمايد . سپس نظارت عاليه بر مراحل مونتاژ ، منطبق با نقشه هاي ساخت و رعايت كليه تلرانس ها و استانداردهاي مرتبط داشته باشد  و پس از پايان جوشكاري كنترل غير مخرب (NDT) را بر روي جوشها انجام داده و در صورت رويت ايراد و اشكال ، قبل از شرع مراحل بعدي ، كار را متوقف نموده و شركت سازنده را جهت رفع ايراد و عيب  مطلع گرداند .

يكي ديگر از موارد شايان ذكر كه اهميت بالايي در هنگام بازرسي دارد رعايت نكات ايمني در خصوص مونتاژ كابين ، وضعيت راهروهاي ارتباطي و صفحات زير پايي ، حفاظها و نرده ها جهت تامين حفاظت و ايمني كاربران مي باشد.

پس از انجـام مـراحل فوق نوبت به Packing  and  Marking   مي رسـد . بازرس در اين خصـوص  مي بايست كليه نكات را به سازنده اعلام نمايد و نظارت بر بسته بندي و چگونگي بارگيري و حتي تخليه قطعات و تجهيزات داشته باشد تا كمترين آسيب و صدمه هاي هنگام حمل و نقل به اين تجهيزات وارد نشود .

 2. بازرسي حين نصب و راه اندازي جرثقيل :

بازرسي در حين نصب پس از Final Assembly   و قبل از قرار گرفتن در سرويس طبق استانداردهاي   BS 466 و  FEM و  CMAA صورت مي پذيرد .

بازرسي در حين نصب و راه اندازي پس از بازرسيهاي صورت گرفته در محل كارخانه انجام مي پذيرد .

در بازرسي حين نصب موارد زير مي بايست رعايت گردند :

پس از حمل اجزاء جرثقيل به سايت مي بايست بسته بندي جرثقيلها درحضور نماينده شركت بازرسي باز شوند و قبل از نصب مي بايست تير حمالها ، ريلها ، توازي ريلهاي حركت طولي ، وضعيت راهروها (Walk Way ) و نردبانهاي دسترسي (BS 4211 ) مورد بازرسي قرار گيرند . اگر در هنگام حمل و نقل مواردي از قبل آسيب ديدن رنگ ، اعوجاج پل يا هر گونه ايراد ظاهري مشاهده گردد مي بايست برطرف گردد .

تستهاي عايق  :

 پس از نصب قبل از اتصال جرثقيل به منبع انرژي ، ميزان عايق سيستمهاي الكتريكي بايد تست گردد و تمام فاز ها بايد براي تمام اجزاء سيستم و اجزاء حركـتي چـك گردند . مقاومت عايقي سيـستم هايي كه تسـت مي گردند نبـايد بيش از ۰٫۵ M Ω  گردد . اگر لازم باشد جهت جلوگيري از آسيب ديدن اجزاء ديگر در هنگام انجام اين تست مي توان هر يك را بصورت مجزا تست كرد . اگر مقدار اندازه گيري شده كمتر از ۰٫۵ M Ω   باشد سيستم هاي تحت تست مي بايست جدا شوند . پس از جدا كردن اجزاء نبايد مقاومتي كمتر از ۰٫۵ M Ω  نشان دهند .

بررسي سيستم Earth:

در اين حالت بايد مقاومت Earth هر دستگاه تست گردد تا بيش از ۰٫۵ Ω  نباشد .

تستهاي عملكردي (Functional Tests )  : 

وقتي جرثقيل به منبع انرژي وصل شد بايد تستهايي جهت اطمينان از صحت عملكرد كنترلها ، سوئيچها ، كنتاكتورها ، رله ها و ساير وسايل اطمينان حاصل شود . عملكرد و نحوه قرار گيري ترمزها و ليميت سوئيچ ها بايد چك و تست شوند و اطمينان حاصل گردد كه مواردايمني وسيستم هاي اضطراري بصورت صحيح كار مي كنند . عملكردي حركت جرثقيل در رنج عملياتي بايد چك گردد .

تستهاي اضافه بار ( Overload Tests )   :

در حالت كلي جرثقيل طوري بايد تست گردد كه هر جزء بالابرنده و جرثقيل در حالت كلي بايد با بار % ۱۲۵ ( SWL ) تحمل داشته باشد . در طول تستها حركتهاي جرثقيل بايد به شرح زير تست گردد .

a)  اجزاء بالابرنده (Lifting Units ) : درام هاي اجزاء بالابرنده مي بايست داراي چرخشي در جهتي كه دندانه های چرخدنده ها كه تحت شرايط اضافي بار تست شده اند قرار داشته باشد .

b)  ترولي : ترولي مي بايست از يك انتهاي پل به انتهاي ديگر متصل باشد .

c) حركت طولي  ( Long Travel ): جرثقيل به اندازه كافي بايد حركت داده شود تا اطمينان حاصل گردد كه هر دندانه چرخدنده حركت طولي در حالت اضافه بار تحمل مي كند .                   

بازرسی بصری :

پس از انجام تستها مي بايست از عدم وجود ترك ، دفرمگي ، آسيب ديدگي رنگ كه عملكرد و ايمني جرثقيل را تحت تاثير قرار مي دهد اطمينان حاصل كرد و بايد مطمئن شد كه هيچيك از اتصالات و پيچها باز نمي باشند .

تست خيز ( Deflection Test ) :

 تست خيز بايد بر روي پل جرثقيل صورت پذيرد و ميزان خيز نبايد از  1/750 span بيشتر شود .

 تستهاي عملكردي (  Performance Test  ) :

 تستهاي عملكردي مي بايست در تمام جهات حركت جرثقيل با استفاده از SWL صورت پذيرد تا پس از انجام اين تستها مطمئن شد كه كليه قطعات مي توانند در سرعتهاي تعيين شده و تلرانسهاي مجاز حركت كنند ، اين تلرانسها مي تواند ۱۰%± ولتاژ و فركانس طراحي مي باشد .

در هنگام اين تستها مي بايست عملكرد صحيح مكانيزمها و ترمزها مشخص گردد .اين تستها بايد بر اساس دستورالعمل سازنده صورت پذيرد .

ماركينگ ( Marking )

ميزان بار مجاز (Safe Working Load )  : بر روي پل بايد ميزان بار مجاز نوشته شود بطوريكه از پايين جرثقيل قابل مشاهده باشد . ميزان بار مجاز و تناژ جرثقيل نيز بر حسب تن يا كليوگرم ذكر گردد . اگر بيش از يك بالابر بر روي جرثقيل نصب شده باشد بايد ظرفيت هر يك بر روي پل جرثقيل نوشته شود كه از پايين قابل خواندن باشد .

مشخصات جرثقيل( Crane Identification ) : جرثقيل مي بايست بصورت دائمي داراي مشخصات زير باشد كه بر روي پل نوشته شده باشد .

a)  نام شركت سازنده و آرم اختصاري شركت

b)  شماره سريال سازنده

c)   سال ساخت جرثقيل

d)  گروه كاري جرثقيل

e)   گروه كاري هر مكانيزم بايد مشخص شود

هرگونه تعمير يا تعويض قطعات بايد براساس دستور العمل تعميرات سازنده صورت پذيرد .

اطلاعات فني  (Technical Information ) :

 سازنده مي بايست قبل از تحويل جرثقيل مدارك فوق را آماده سازد :

a)  كليه نقشه ها كه نشان دهنده جرئيات كليه ابعاد و اندازه ها باشد .

b)  نقشه هاي سيم كشي ها

c)   دستورالعمل كار با جرثقيل و تعميرات

 گواهينامه هاي تست :

 كليه گواهينامه ها مربوط به اجراء جرثقيل مي بايست در اختيار خريدار قرار گيرد .

 3. بازرسي هاي فني ادواري :

در بازرسي هاي فني دوره اي ، كاركرد جرثقيل . كليه قطعات و تجهيزات مورد بازرسي قرار مي گيرد و در صورت مشاهده مغايرت با استاندارد ايراد و اشكالي در عملكرد جرثقيل ، بازرس موظف است از ادامه كاربري جرثقيل جلوگيري و تاكيد بر رفع نواقص نمايد .

معمولاً بازرسي از جرثقيل ها به صورت دوره هاي يك ساله مي باشد ، در صورتي كه جرثقيل تائيد باشدگواهينامه اي براي مدت يكسال صادر مي گردد و در صورتي كه عدم تاييد باشد در مواردي كه ايراد و اشكال جزئي باشد مدت دو يا سه ماه به كاربر اجازه داده مي شود تا به رفع آنها و بازرسي مجدد بعد از مدت دو يا سه ماه صورت مي پذيرد و در صورت رفع ايرادات ، گواهينامه تاييد يك ساله صادر مي گردد .

در مواردي كه ايراد و اشكال جرثقيل بيش از حد بوده و كاربري جرثقيل باعث بروز حادثه و ايجاد خسارت هاي مالي و جاني گردد ، بازرس مربوطه مي بايست سريعاٌ اقدام به جلوگيري از كاربري جرثقيل نموده و كاربري و بازرسي مجدد منوط به رفع ايرادات خواهد گرديد .

در خصوص بازرسي فني جرثقيل ها كه در انواع مختلف معمولاٌ داراي مواردي مشترك مي باشند مي بايست مطابق زير عمل نمود .

فهرست مندرجات تست هاي مكانيكي و الكتريكي

۱٫  مشخصات فني جرثقيل

۲٫  بازرسي ريل هاي حركت طولي

۳٫  بازرسي ريل هاي حركت طولي

۴٫  بازرسي ريل هاي حركت عرضي

۵٫  بازررسي راهروهاي ارتباطي

۶٫  بازرسي چرخهاي حركت طولي

۷٫  بازرسي چرخهاي حركت عرضي

۸٫  بازرسي وضعيت عمومي جرثقيل

۹٫  بازرسي گيربكس بالابر اصلي

۱۰٫ بازرسي گيربكس بالابر كمكي

۱۱٫ بازرسي گيربكس حركت طولي

۱۲٫ بازرسي گيربكس حركت عرضي

۱۳٫ بازرسي از كالسكه

۱۴٫ بازرسي از قلاب

۱۵٫ بازرسي زنجير

۱۶٫ بازرسي درام

۱۷٫ بازرسي سيم بكسل

۱۸٫ بازرسي قرقره

۱۹٫ بازرسي كابين

۲۰٫ مشخصات فني Spreader

۲۱٫ بازرسي از Spreader

۲۲٫ اندازه گيري خيزپل (تست بار )

۲۳٫ شناسنامه و مشخصات الكتروموتور بالابر اصلي

۲۴٫ شناسنامه و مشخصات الكتروموتور بالابر كمكي

۲۵٫ شناسنامه و مشخصات الكتروموتور حركت طولي

۲۶٫ شناسنامه و مشخصات الكتروموتور حركت عرضي

۲۷٫ بازرسي تابلوي الكتريكي جرثقيل

۲۸٫ نتايج بازرسي و تست بالابر اصلي

۲۹٫ نتايج بازرسي و تست بالابر كمكي

۳۰٫ نتايج بازرسي و تست حركت طولي

۳۱٫ نتايج بازرسي و تست حركت عرضي

۳۲٫ نتايج بازرسي و تست سيستم كنترل

۳۳٫ نتايج بازرسي و تست مگنت

۳۴٫ نتايج بررسي وضعيت كابل

۳۵٫ بررسي كلي IP

۳۶٫ نتيجه كلي بازرسي جرثقيل

كه ذيلاٌ به توضيح هر يك و روش بازرسي و استاندارد هاي معتبر و مورد استفاده اشاره مي گردد .

۱٫  مشخصات فني جرثقيل :

در شروع بازرسي شناسنامه اي مطابق زير تهيه مي گردد :

ظرفيت جرثقيل ، شركت سازنده جرثقيل ، مدل جرثقيل ، محل جرثقيل ، محل استقرار ، شكل و ابعاد ريل حركت طولي شكل و ابعاد ريل حركت عرضي و مشخصات ضربه گيرها ، نوع اتصالات ارتفاع پل ، طول دهانه جرثقيل (Span) ، شماره اموال و شماره گزارش و تاريخ بازرسي و در صورتي كه در جرثقيل هاي خاص مواردي ديگر نيز به ثبت باشد در ليست مشخصات فني جرثقيل ذكر مي گردد . مانند طول بازو در جرثقيل هاي بازوئي .

 2.  بازرسي ريل هاي حركت طولي :

در بازرسي ريل هاي حركت طولي موارد زير مورد تاييد قرار مي گيرد :

اتصالات ريل هاي حركت طولي كه از نوع پيچ و مهره يا بوش مي باشد ، وضعيت توازي ريلها ، وضعيت نصب ضربه گيرها ، محدوديت در طول مسير حركت ، شيب ريل ، وضعيت هم راستائي بالها ، ناصافي سطح ريل ها ، اختلاف سطح اتصالات طولي و اعوجاج ورق جان .

 3.  بازرسي ريل هاي حركت عرضي :

كليه موارد مورد بازرسي همانند مواردي كه در ريل هاي حركت طولي مورد بازرسي قرار  مي گيرد ، مي باشد .

در خصوص مقدار تلرانس هاي مجاز هم محوري و توازي ريل ها و اختلاف سطح و هم راستايي بالها مي توان به استاندارد هاي ذكر گرديده مراجعه نمود .

 4.  بازرسي راهروهاي ارتباطي :

از مواردي كه در بازرسي راهروها و نردبان هاي ارتباطي مورد بازرسي قرار مي گيرد : وضعيت استحكام حفاظهاي نردبان و راهروها و صفحات زير پائي در مسيرهاي حركت طولي و حركت عرضي مي باشد و رعايت نكات ايمني و ابعاد و اندازه هاي تعيين شده در استانداردها الزامي مي باشد ، از جمله استاندارد هاي مرجع  مي توان به BS 5395:Part 1,2,3 اشاره نمود .

 5.  بازرسي چرخهاي حركت طولي :

بازرسي چرخهاي حركت طولي به وضعيت بلبرينگ چرخها و روان بودن حركت آنها و نداشتن صداي غير عادي ، نداشتن لقي در محور چرخ ، وضعيت سايش لبه چرخها و نشست چرخ بر روي ريل ، روغنكاري اجزاء گردان چرخها از قبيل بلبرينگ ها رولربرينگ ها محور ها و غيره بستگي داشته و از جمله استانداردهاي جنس و ابعاد چرخها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

 DIN 15015 , DIN 15079 , DIN 15082 , DIN 15071 , DIN 15072 , DIN 15074

 6.  بازرسي چرخهاي حركت عرضي :

كليه مواردي كه در چرخهاي حركت عرضي مورد بازرسي قرار مي گيرد ، مشابه بازرسي چرخهاي حركت طولي مي باشد .

 7.  بازرسي وضعيت عمومي جرثقيل :

بازرسي وضعيت عمومي همانطور كه از نامش مشخص مي باشد ، بررسي وضعيت اتصالات جرثقيل ، رنگ و پوشش وضعيت نصب جرثقيل ، وضعيت سازه از نظر تحمل بارها و تنش هاي وارده و اتصالات سازه و نهايتاٌ تناسب جرثقيل با كاربري مورد نياز مي باشد .

 8.  بازرسي گيربكس بالابر اصلي :

در برخي از جرثقيل ها دو الكتروموتور و گيربكس و مجموعه بالابر نصب مي گردد ، يكي جهت جابجايي بارهاي سنگين و يكي جهت جابجايي بارهاي سبك ، بالابر اصلي با ظرفيت بيشتر بدين شكل مورد بازرسي قرار مي گيرد كه توسط ريموت كنترل به سمت بالا وپايين حركت داده مي شود و در جريان حركت وضعيت صداي گيربكس و عملكرد سيستم ترمز مورد بررسي قرار مي گيرد سپس موارد ديگري از قبيل اتصالات شاسي گيربكس و كنترل سطح روغن و عدم روغن ريزي نيز بررسي مي گردد .

 9.  بازرسي گيربكس بالابر كمكي :

بازرسي گيربكس بالابر نيز دقيقاٌ مشابه بازرسي گيربكس بالابر اصلي صورت مي پذيرد .

 10. بازرسي گيربكس حركت طولي :

در جرثقيل هاي پل دار معمولاٌ از دو عدد گيربكس حركت طولي كه داراي دو الكتروموتور سنگرون مي باشد و از يك كنتاكتور تغذيه مي گيرند و اين خود دليل حركت با يكديگر مي گردند . گيربكس هاي حركت طولي حد فاصل دو ضربه گير در راستاي طول سالن يا  محل  نصب نيرو  را به چرخ ها وارد مي نمايند معمولاٌ جهت تامين ايمني بيشتر قبل از برخورد جرثقيل با ضربه گيرهاي انتهاي ريل يا به اصطلاح End Stop از ميكروسوئيچ هاي جهت افت سرعت يا ايست كامل جرثقيل استفاده مي گردد . كه مي بايست هنگام بازرسي مورد بررسي قرار گيـرند سپس باقي موارد همانند وضعيت صدا ، عملكرد سيستم ترمز اتصالات شاسي ، كنترل سطح روغن و عدم روغن ريزي گيربكس مورد بازرسي قرار مي گيرد .

 11. بازرسي گيربكس حركت عرضي :

حركت عرضي حركتي است دقيقاٌ عمود بر  حركت طولي در حركت عرضي نيز جهت جابجايي كالسكه (Trolley) معمولاٌ از دو الكتروموتور و گيربكس استفاده مي گردد . معمولاٌ كالسكه بر روي دو پل و بين دو ضربه گير حركت مي نمايد . در جرثقيل هاي يك پل به جاي كالسكه مجموعه بالابر بصورت آويز بوده و سطح مقطع ريل معمولاٌ تير ورق يا تير آهن I شكل خواهد بود . موارد مورد بازرسي مطابق گيربكس حركت طولي مي باشد .

۱۲٫ بازرسي كالسكه :

در صورتي كه جرثقيلي داراي كالسكه باشد موارد زير مورد بازرسي قرار مي گيرد . وضعيت قرار گيري الكتروموتور گيربكس بالابر بر روي كالسكه وضعيت اتصالات ، دارا بودن حفاظهاي خروج كالسكه از ريل در موردي كه احتمال شكست يكي از چرخها و يا سقوط كالسكه باشد كه اصطلاحاٌ Drop Stop ناميده مي شود .  وضعيت حفاظها و راهروهاي ارتباطي كالسكه ، و هم ترازي و هم محوري با ريل و مسير حركت .

 13. بازرسي از قلاب (هوك) :

از موارد مهم و شايان ذكر در بازرسي دوره اي جرثقيل ها بازرسي قلاب مي باشد در اين قسمت وضعيت عمومي قلاب ،  چرخش  حول ،  محور  عمودي ،  چرخش  حول  محور  افقي  ،  عملكرد شيطانك ، وضعيت اتصال پين قاب به قلاب مشخصات قلاب كه مي بايست با در نظر گرفتن وزني كه جابجا مي نمايد مطابق با استانداردباشد و نهايتاٌ در قلابهاي بزرگ فاصله شاخص دهانه قلاب اندازه گيري مي گردد . در خصوص شاخص دهانه قلاب لازم به ذكر مي باشد كه اين فاصله بر روي قلاب مندرج مي باشد و با اندازه گيري ساليانه اين فاصله ، مشخص خواهد گرديد كه دهانه قلاب باز گرديده است يا خير .

تذكرات مهم:

۱-ميزان بازشدگي مجاز قلاب ۱۵٪ مقدار اوليه ميباشد.

۲-ميزان خوردگي مجاز بروي بدنه قلاب ۱۰٪ مقدار اوليه ميباشد.

بازرسی قلاب

از جمله استانداردهايي كه در بازرسي قلاب مورد استفاده قرار مي گيرد مطابق زير  مي باشد .

DIN 15400 , DIN 15401, DIN 15402 , DIN 15404 DIN 154 DIN 15405 , DIN 15407 , DIN 15408 , DIN 15409 ,  ISO 4779

 14. نتايج بازرسي زنجير :

             در برخي از جرثقيل ها از زنجير جهت جابجايي بار استفاده مي گردد . و مي بايست جهت بازرسي آن كليه موارد ذكر شده در استانداردهاي متداول و معتبر از قبيل

           ISO 0610 , ISO 1834 , ISO 1835 , ISO 1520 , ISO 4778 , ISO 7592 , ISO 7593

 در شروع بازرسي با توجه به كاربري جرثقيل ابعاد حلقه هاي زنجير اندازه گيري مي گردد و مطابق با جداول استاندارد مي بايست تحمل ظرفيت باري كه جابجا مي گردد را داشته باشد . در اين مرحله وضعيت محفظه زنجير ، تناسب طول زنجير با كاربري روغنكاري زنجير نيز مورد بازرسي قرار مي گيرد جهت تست نيز مي توان وضعيت زنجير را بررسي نمود .

 15. نتايج بازرسي درام :

درام مجموعه اي است جهت جمع و باز كردن سيم بكسل ،  در بازرسي از درام وضعيت شيارها ، وضعيت هدايت كننده سيم بكسل Rope Guide ، وضعيت بست كابل روي درام ، ميزان كابل باقي مانده روي درام ، عملكرد Load Cell تناسب نشست سيم بكسل بر روي شيارها و روغنكاري شيارها مورد بررسي قرار مي گيرد . در پایین ترین نقطه قرار گیری مجموعه قلاب میبایستی حداقل۳دور سیم بکسل بر روی درام باقی مانده باشد

 16 نتايج بازرسي سيم بكسل :

در برخي از جرثقيلها از سيم بكسل جهت جابجايي بار استفاده مي گردد . در بازرسي از سيم بكسل از استانداردهاي زير استفاده مي گردد .

 ISO 4308/1 , ISO 4309 , ISO 2262 , BS 6570 , ISO 4309

در اين مرحله بررسي مي گردد سيم بكسل پيچش و موج شكستگي ، لهيدگي ، سايش ، سوختگي و زنگ زدگي نداشته باشد . بازشدگي و چند رشته شدن و مواد فوق به هيچ وجه مورد قبول نمي باشد .

تحمل ظرفيت مجاز سيم بكسل منوط به تعداد رشته ها ، بافت و قطر سيم بكسل مي باشد .

در خصوص سيم بكسل ها نيز مي توان متناسب با جداول مندرج در استانداردها ، در آزمايشگاههاي مربوطه سيم بكسل را تحت تنش هاي كششي ، پيچش و پرشي مورد آزمون قرار دارد .  

 17 نتايج بازرسي قرقره :

در بازرسي از قرقره هاي جرثقيل وضعيت ظاهري قرقره ، وضعيت قاب ، وضعيت چرخش قرقره وضعيت محور و روغنكاري اجزاء گردان ، ماركينگ شركت بكسل در شيار قر قره مورد بازرسي قرار مي گيرد .

 18- نتايج بازرسي كابين :

در جرثقيلهاي سنگين كه اپراتور از داخل كابين به هدايت جرثقيل مي پردازد رعايت كليه موارد ايمني و استاندارد هاي مرتبط الزامي مي باشد از جمله اين استانداردها مي توان به ISO 8566 , ISO 8565 اشاره نمود .

دراين مرحله وضعيت قرار گيري كابين بر روي جرثقيل ، موقعيت تجهيزات كنترلي داخل كابين ، مسير حركت كابين نوسانات و لرزش هاي كابين هنگام حركت ، موقعيت و محل نصب درب كابين ،  شيشه هاي كابين كه مي بايست از نوع سكوريت باشد ، نصب كپسول آتشنشاني يا تجهيزات مشابه جهت اطفاء حريق احتمالي ، عايق حرارتي كف كابين ، سپر حرارتي كابين كه خصوصاٌ در مورد كابين هايي كه بر روي كوره هاي ذوب استفاده مي گردد الزامي است ، سيستم روشنايي كابين كه با توجه به محيط مورد استفاده تامين مي گردد . 

صندلي كابين مي بايست ۲۷۰  تا  250 درجه گردش نمايد . موقعيت قرار گيري نيز نسبت به نقطه وسط كابين مي بايست به ميزان ۸۰ mm  به جلو و عقب و ۵۰ mm به طرف چپ و راست باشد . بهتر است كابين داراي عايق صوتي نيز باشد . از موارد ديگر كه مورد بازرسي قرار مي گيرد .

استحكام سقف و كف كابن ، دارا بودن سيستم هشدار و عملكرد آن ، سيستم تهويه مطبوع كابين كه با توجه به دماي خارج ، دماي داخل كابين مي بايست بين  30  تا  15  درجه سانتي گراد باشد . در كابين هايي كه داراي سيستم مانيتورينگ مي باشند الزامي است اين سيستم نيز به طور كامل مورد بازرسي قرار مي گيرد .

 19 نتايج بازرسي از Spreader (شاهین ) :

در جرثقيلي كه جهت جابجايي كانتينر مورد استفاده قرار مي گيرد جهت سهولت در جابجايي از Spreader  استفاده مي گردد .

در اين مرحله با مشاهده مشخصات شركت سازنده به بازرسي وضعيت باز و بسته شدن دهانه ها ، وضعيت قرقره ها ، وضعيت سيم بكسل ها ، تناسب سيم بكسل ها در هنگام بار برداري و تخليه زمان و سرعت باز و بسته شدن فك ها ، چرخش ، عملكرد سيم جمع كن ها ، وضعيتPiping Hydraulic وضعيت جك هاي هيدروليكي ،وضعيت  رنگ و وضعيت عملكرد  Anti Sway پرداخته مي گردد .

توضيح اينكه Anti Sway سيستمي است كه در مواقعي كه وزش باد بيش از حد باشد . با اينكه سرعت باز و بسته شدن فك ها زياد شده و منجر به لرزش ها و تكان هاي بيش از حد  Spreader  گردد دستور به قطع عملكرد جرثقيل مي دهد .

 21- نتايج اندازه گيري خيز پل :

يكي از بازرسي هاي ادواري كه بر روي جرثقيل هابطور ساليانه انجام مي گردد اندازه گيري خيز پل در  جرثقيل هاي پل دار و يا تست بار در جرثقيل هاي ديگري مي باشد كه عملكرد ظرفيت جرثقيل تحت بار ۱٫۲۵  تا  1  برابر ظرفيت مورد آزمايش قرار مي گيرد .

در جرثقيلهاي پل دار نحوه آزمون بدين ترتيب مي باشد كه جرثقيل تحت بار ۱۲۵%   بار اسمي قرار گرفته و مقدار اختلاف خيز ثبت مي گردد . اين مقدار مطابق استاندارد (BS 466 )  مي بايست كمـتر از  1/750  دهانه  (Span)  جرثقيل باشد .

 22- شناسنامه و مشخصات فني الكتروموتور بالابر اصلي :

در بازرسي الكتروموتور ، اولين نكته توجه داشتن به دارا بودن مشخصات فني با توجه به موارد زير ميباشد كه اين مشخصات فني اغلب بر روي يك پليت فلزي درج شده و سپس پليت مربوطه بر روي بدنه الكترموتور نصب مي گردد .

۱-پس از خرابي الكتروموتور ، هنگام تعمير ابتدا تعميركار مي بايست از روي پلاك مشخصات فني الكتروموتور پارامترهاي آن را از قبيل ولتاژ كاري ، جريان نامي و … را دريافت نمايد .

۲- در هنگام اندازه گيري پارامترهاي الكتريكي كه در بند مربوط به خود داده مي شود ، مي بايست با ولتاژ كاري و جريان نامي الكتروموتور با توجه به مشخصات فني مقايسه گردد تا صحت كاركرد پارامترهاي الكتريكي الكتروموتور تاييد گردد .

۳-  المانهاي حفاظتي الكتروموتور از جمله بي متال كه در تابلوي الكتريكي نصب مي گردند ، با توجه به جريان نامي الكتروموتور تعيين مي گردند .                 

 4- درجه حفاظت الكتروموتور (IP) با توجه به آنچه كه در مشخصات فني الكتروموتور موجود مي باشد بازرسي مي گردد كه در بند مربوط به خود شرح داده مي شود .

 23- شناسنامه و پلاك مشخصات فني الكتروموتور بالابر كمكي :

       توضيحات مشابه رديف ۲۲ مي باشد .

 24- شناسنامه و پلاك مشخصات فني الكتروموتور حركت طولي :

در جرثقيلهاي پل دار جهت حركت طولي از دو دستگاه الكتروموتور استفاده مي گردد كه از جمله مواردي كه بايد مد نظر داشت ، مشابه بودن پارامترهاي الكتريكي آنها باتوجه به مشخصات فني الكتروموتورها مي باشد و ديگر موارد نيز مشابه توضيحات در رديف ۲۲  مي باشد .

 25 شناسنامه و پلاك مشخصات فني الكتروموتورهاي حركت عرضي :

توضيحات مشابه رديف ۲۴ مي باشد .

 26 نتايج بازرسي تابلوي الكتريكي جرثقيل

تابلوي الكتريكي ، محفظه اي است كه ادوات الكتريكي اعم از فيوزها ، كنتاكتورها ، رله هاي حفاظتي و …. در آن قرار مي گيرند كه در بازرسي موارد زير مورد توجه قرار مي گيرند:

۱-  ابعاد محفظه تابلوي الكتريكي بايد به اندازه اي باشد كه ادوات الكتريكي بكار رفته در داخل آن به طرز صحيح در مكان خود نصب شده باشند و هيچ الماني به علت كمبود مكان ، معلق در داخل تابلو قرار نگيرد .

۲- ترمينالهاي قدرت و كنترل تعبيه شده در داخل تابلو ، مي بايست متناسب با سايز ورودي كابلها بوده و طبق استاندارد فقط يك سر سيم در داخل ترمينال مربوطه سر بندي شود .    (EN 60204-1)

 3-  سر سيمها مي بايست از طريق كابل شوي مناسب ، در داخل ترمينالهاي مربوطه سربندي شوند و بر روي سر سيمها يا ترمينالها ، طبق نقشه ساخت شماره گذاري گردند تا در مواقع خرابي ، تعميركار بتواند از روي شماره ها ، مدار الكتريكي را تعقيب نمايد .

۴-  سيم كشي هاي داخل تابلو مي بايست از آرايش منظمي برخوردار بوده و سيم ها از داخل داكت مخصوص كه در داخل تابلو نصب شده اند ، عبور نمايد .

۵-اطمينان از كاركرد صحيح ادوات الكتريكي تعبيه شده در داخل تابلو و شل نبودن سربندي سيم ها در داخل ترمينالهاي آنها (از جمله ، كنترل فاز و كنترل بار ) .

۶- بررسي سيستم حفاظتي تابلو (ارتينگ)

۷-  بررسي درجه حفاظت تابلو (IP) ، كه شامل چك نمودن بدنه تابلو و درب آن و نيز بررسي عملكرد قفل و بستهاي مربوطه ، محل ورود و خروج كابلهاي برق به تابلو و سربندي سر سيمها و … مي شود .

 27- نتايج بازرسي و تست الكتروموتور بالابر اصلي :

در اين قسمت ، جهت اطمينان از صحت كاركرد الكتروموتور ، پارامترهاي الكتريكي الكتروموتور توسط يك دستگاه مولتي متر كلمپي كه داراي بر چسب كاليبراسيون مي باشد طبق روش زير تعيين مي گردد و سپس با مشخصات فني الكتروموتور مقايسه مي گردد .

پس از اندازه گيري ولتاژ ، با ولتاژ كاري الكتروموتور مقايسه مي گردد كه طبق استاندارد مي بايست در محدوده ۵% ± ولتاژ كاري باشد و در صورتيكه ولتاژ اندازه گيري شده در خارج از محدوده باشد عملكرد الكتروموتور عدم تائيد مي باشد .

براي تعيين جريان ، ابتدا جريان كشيده شده توسط سه فاز اندازه گيري شده و سپس با جريان نامي الكتروموتور مقايسه مي گردد در صورتيكه جرياني بيشتر از جريان نامي الكتروموتور بكشد (در هر فاز ) مردود اعلام مي گردد و مي بايست به وضعيت الكتريكي الكتروموتور يا مدارهاي الكتريكي مربوط به آن رسيدگي شود .

 28 نتايج بازرسي الكتروموتور بالابر كمكي :

توضيحات مشابه آيتم ۲۷ مي باشد .

 29- نتايج بازرسي الكتروموتور حركت طولي :

با توجه به اينكه حركت طولي داراي دو دستگاه الكتروموتور مي باشد ، روي تك تك آنها بازرسي طبق آيتم شماره ۲۷ بعمل مي آيد و نتايج بازرسي اعلام مي گردد .

 30 نتايج بازرسي الكتروموتور هاي حركت عرضي :

توضيحات مشابه آيتم ۲۷ مي باشد .

 31- نتايج بازرسي سيستم كنترل :

سيستم كنترل جرثقيل يا از طريق كليد فرمان و يا از طريق كابين صورت مي گيرد كه موارد بازرسي به شرح زير  مي باشند .

در صورتيكه كنترل جرثقيل از طريق كليد فرمان صورت گيرد :

بازرسي ظاهري كليد فرمان شامل قاب كليد فرمان ، عملكرد كليدهاي مربوطه و نيز دارا بودن برچسب عملكردي نشان دهنده كليدها ، سالم بودن در پوش كليدها و …

كليد فرمان لازم است مجهز به يك كليد stop جهت قطع نمودن مدار فرمان باشد

ولتاژ كاري كليد فرمان طبق استاندارد مي بايست حداكثر ۱۱۰ v باشد يا مجهز به ترانس ايزوله باشد . (طبق استاندارد CMAA)

كليد فرمان در صورتيكه داراي كابل كنترل باشد ، ( از راه دور نباشد )

لازم است مجهز به به يك سيستم نگهدارنده باشد كه معمولاٌ دو رشته سيم بكسل در مكانهاي مخصوصي كه در بالاي كليد فرمان موجود مي باشد ، نصب مي شوند و مجموعه كليد فرمان را نگه ميدارند ، در صورتيكه كنترل جرثقيل در داخل كابين صورت گيرد علاوه بر توضيحات فوق ، لازم است محل قرار گيري اهرمهاي كنترل كننده و عملكرد آنها و نيز موارد مربوط به كابين كه در قسمت مكانيكي توضيح داده شده است ، مورد توجه قرار گيرد .

از جمله موارد كنترلي كه لازم است بررسي گردد ، محدود كننده هاي حركت بالابر و حركتهاي طولي و عرضي مي باشند .

در حركت بالابر لازم است بالابر مجهز به يك وسيله قطع كننده (ليميت سوئيچ ) باشد تا قبل از برخورد مجموعه هوك با زمين ، جريان مدار الكتروموتور بالابر را قطع نمايد .

حركت طولي و عرضي نيز مي بايست مجهز به يك وسيله قطع كننده باشند تا در انتهاي مسير ، جرثقيل به End Stop  هاي تعبيه شده برخورد ننمايد .

 32- نتايج بازرسي سيستم الكترومگنت :

در صورتيكه جرثقيل مجهز به سيستم مگنت باشد لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد :

در مورد سيستم كنترل مگنت جرثقيل بايد دقت كافي بعمل آيد كه رهاسازي مگنت توسط دو عدد كليد به صورت همزمان صورت گيرد تا در صورت خطاي سهوي اپراتور باعث سقوط بار و خطرات احتمالي نگردد .

سيستم مگنت لازم است مجهز به يك باتري BACKUP  باشد تا حداقل به مدت 20 دقيقه در صورت قطع برق  ، برق سيستم مگنت را نگه دارد تا باعث سقوط ناخواسته بار نگردد . ( طبق استاندراد  FEM)

تابلوي الكتريكي سيستم مگنت و يكسو كننده ها ، طبق توضيحات داده شده در آيتم شماره ۲۶ بازرس و چك مي گردد .

زاويه قرار گيري هوك جرثقيل كه مجموعه سيستم مگنت بر روي آن سوار مي باشند ، لازم است توسط اپراتور در زواياي مورد نياز قابل كنترل باشد .

۳۳- نتايج بررسي وضعيت كابل :

در اين قسمت از رويه بازرسي طريقه اجراي كابل كشي ها ، روكش كابل و نيز جنس كابل با توجه به دماي محيط طبق توضيحات ذيل مورد بازرسي قرار مي گيرند .

طريقه اجراي كابل كشي :

كابل برق رسان جرثقيل ها عموماٌ داراي عايق و غلاف پلي وينيل كلرايد با ولتاژ اسمي ۴۵۰/۷۵۰ V مي باشند كه مي بايست طبق استاندارد EN 60204-1 ، طوري اجرا گردند كه به صورت اتفاقي در دسترسي افراد قرار نگيرند و با توجه به مسير كابل كشي ممكن است تمهيداتي از قبيل سيني كابل ،  لوله هاي مخصوص كابل كشي و يا داكت استفاده شود ، در مورد قسمتي از مسير كابل كه مربوط به ريل حركتهاي طولي و عرضي مي باشند ، كابلها مي بايست به صورت فستوني ( هلالي شكل ) و توسط بستهاي نگهدارنده و متناسب با سايز كابلها ، بر روي ريلهاي مربوطه نصب شده كه در اين مورد نيز حركت بستهاي نگهدارنده بر روي ريلهاي مربوطه و طريقه نصب كابل بر روي آنها و هدايت كابلها با حركت جرثقيل (طولي و عرضي ) به دقت مورد بازرسي قرار مي گيرند .

از جمله مواردي كه مي بايست توجه داشت ، تعداد بستهاي نگهدارنده با توجه به طول مسير ، متناسب بودن سايز بستهاي نگهدارنده با سايز كابلهاي مربوطه ، رعايت حريم ولتاژ كابلها و ……..

در صورتيكه طول كابل نسبت به طول مسير كوتاه بوده و نياز به اتصال مي باشد ، اگر در محيط سر پوشيده باشد ، لازم است اتصالات از طريق ترمينالهاي مناسب با سايز كابلها است گرفته و ترمينالهاي مربوطه در يك محفظه مناسب و در مكاني مناسب محكم شوند .

در صورتيكه اتصالات در فضاي باز انجام گيرد ، اتصالات مي بايست از طريق مفصل بندي انجام گيرد .

در مورد روكش عايقي كابل لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرند .

دقت كافي بعمل آيد كه روكش عايقي كابلهاي اجرائي پس از اجرا دچار خرابي و آسيب ديدگي در اثر ضربه  نشده باشند

سيم ها و كابلها بايد داراي علامتي از سازنده باشند به صورت يك نخ مشخصه يا نام سازنده يا علامت تجارتي باشند مشخصه و سطح مقطع سيم و كابلها بايد بر روي آنها علامت گذاري گردد . سيم ها و كابلهائي كه در دماي هادي بيش از ۷۰  درجه سانتي گراد بكار مي روند ، بايد با كد مشخصه يا بيشينه دماي هادي نشانه گذاري شوند . نشانه گذاري ممكن است به صورت چاپ يا علائم برجسته روي عايق يا غلاف سيم و كابل باشد .

كليد نشانه ها لازم است خوانا بوده و نشانه هاي چاپ شده با دوام باشند .

 (مطابق با استانداردهاي ملي ايران ۶۰۷-۱۰۲)

۳۴- بررسي كلي  IP :

همانگونه كه قبلاٌ توضيح داده شد از روي پلاك مشخصات فني الكتروموتور ، درجه حفاظت الكتروموتور تعيين مي گردد ، كه مطابق با جدول زير ،  IP الكتروموتور با توجه به شرايط فيزيكي محيط بررسيمي گردد .

 جدول مربوط به اولين عدد پشت  IP

اولين عددمفهومشرح و علامت مشخصه
۰بدون حفاظتبدون حفاظت در برابر تماس اشخاص و اشياء خارجي
۱حفاظت در برابر اشياء خارجي بزرگحفاظت در مقابل تماس اتفاقي اشخاص و اشياء با قطر بزرگتر از ۵۰ mm
2حفاظت در مقابل اشياء خارجي متوسطحفاظت در مقابل تماس اتفاقي اشخاص و اشياء با قطر بزرگتر از ۱۲ mm
3حفاظت در برابر اشياء خارجي كوچكحفاظت در مقابل اشياء با قطر بزرگتر از ۲٫۵ mm
4حفاظت در برابر اشياء خارجي ريزحفاظت در مقابل اشياء با قطر بزرگتر از ۱ mm
5حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبارحفاظت در مقابل نفوذ گرد و خاك به قسمتهاي آسيب پذير
۶حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبارحفاظت كامل در برابر نفوذ گرد و غبار

 جدول مربوط به دومين عدد پشت  IP

اولين عددمفهومشرح و علامت مشخصه
۰بدون حفاظت 
1حفاظت در مقابل نفوذ قطرات آب عموديعلامت مشخصه
۲حفاظت در مقابل نفوذ قطرات آب مايلبا زاويه ۱۵ درجه نسبت به خط عمود
۳حفاظت در مقابل پريدن آببا زاويه ۶۰ درجه به خط عمود
۴حفاظت در مقابل پاشيدن آبدر تمام جهات
۵حفاظت در مقابل پاشيدن شعاعي آبدر تمام جهات
۶حفاظت در برابر بالا آمدن آببدون فشار
۷حفاظت در برابر فرو بردن در آبتحت فشار و زمان محدود
۸حفاظت در برابر غوطه ور بودن در آبتحت فشار و زمان محدود

معمولاٌ ماشين ها در مقابل اشياء خارجي و آب تا اندازه اي حفاظت مي شوند . بديهي است هر چه اين حفاظت كامل تر باشد ، قيمت ماشين نيز گرانتر خواهد بود ، لذا در بسياري از موارد حفاظت بالا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست از اين رو فقط در مواردي كه لازم باشد حفاظت بالا انجام مي گيرد كارخانه سازنده جهت اطلاع مصرف كننده درجه حفاظت ماشين را روي پلاك آن درج مي كند . براي نشان دادن حفاظت در مقابل آب و اشياء جامد از حروف (IP) استفاده مي شود . كه دو رقم عدد پشت آن قرار مي گيرد . مثلاٌ IP : 53  و …

۳۵- نتيجه كلي بازرسي جرثقيل :

در خاتمه بازرسي به نتيجه گيري كلي پرداخته مي شود . در اين مرحله در صورتي كه جرثقيل عدم تائيد باشد موارد جهت رفع ايراد ذكر گرديده و تاريخ بازرسي مجدد سه ماه بعد اعلام مي گردد . در مواردي كه استفاده از جرثقيل خطر آفرين باشد ، تا رفع نواقص و ايرادات كاربري از جرثقيل سريعاٌ ممنوع مي گردد . در مواردي نيز كه جرثقيل مورد تائيد قرار گيرد ، بازرسي دوره بعدي به يك سال بعد موكول گرديده و گواهينامه اي منوط به رعايت كليه موارد ايمني براي مدت يكسال صادر خواهد گرديد .

 منابع و ماخذ:

دامنه مشتمل بر بازرسي و انجام تست هاي دوره اي كليه جرثقيل ها معمولاٌ بر اساس استانداردهاي زير مي باشد:

·        CMAA

·        BS466

·        FEM

·        IPT   HANDBOOKS

·        آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار

·        EN 60204-1

·           IPS( استانداردهاي شركت ملي نفت ايران)

چکیده مطلب بازرسی جرثقیل سقفی :

برخی از عناوین اصلی خدمات بازرسی جرثقیل سقفی :

 • مجموعه بالابر
 • ترمزهای های حرکن بالابری، عرضی و طولی
 • قلاب جرثقیل
 • سیم بکسل بالابر
 • موتور گیربکس حرکت ها
 • اتصالات و پیچ های سازه و بالابر
 • سیستم برق رسان جرثقیل
 • سیستم راهبر جرثقیل
 • سیستم کنترل جرثقیل
 • سیستم تابلو برق جرثقیل
 • وضعیت پوشش رنگ سازه
 • وضعیت جوش سازه پل
 • وضعیت جوش ریل ها و تیر های حمال جرثقیل

انواع تست استاندارد جرثقیل:

 • تستهای ظاهری (visual) از تمامی قسمتهای جرثقیل ها.
 • تستهای استاتیک (Static test ) و دینامیک (Dynamic test ) طبق استاندارد FEM و۴۶۶ BS.
 • تست جوش و ترک یابی توسط مایع نفوذ کننده (Dye Penetrate in section) به صورت Random از محل های مهم و پر تنش استراکچر فلزی.
 • تست خمش مجاز (Deflection ) تمامی پل ها با بار نامی (SWL) و +۲۰% با ابزار دقیق لیزری.
 • تست عملکرد ترمزها ، اعم از بالابری ، محرکه های طولی و عرضی.
 • بررسی طراحی سازه جرثقیل ها و متعلقات مربوطه مطابق با استاندارد۳B 2 H 15018 DIN.
 • ارائه گزارش نهایی ( شناسنامه) در مورد هر یک از جرثقیل ها به تفکیک به همراه فرم چک لیست و همچنین پیشنهادات لازمه جهت ایمنی و بهینه سازی سیستم برق و مکانیک.

به طور خلاصه پروسه راه اندازی و تست جرثقیل سقفی شامل تست های عملکردی، تستهای دینامیکی و تستهای استاتیکی می باشد.

تستهای عملکردی جرثقیل

 به طور مشخص به عملکرد کلیه قسمتهای دستگاه بدون بار می پردازد.

تستهای دینامیکی جرثقیل

تستهای دینامیکی که عمدتا با بار نامی (یا ۱۱۰% با بار نامی) صورت می پذیرد نیز به سلامت عملکرد قسمتهای مختلف دستگاه تحت بار می پردازد.

تستهای استاتیکی جرثقیل

تستهای استاتیکی که عمدتا با بار اضافه ۱۲۵% بار نامی صورت می پذیرد نیز به کنترل مشخصه های سازه ای می پردازد.

بازرسی جرثقیل سقفی شامل تست های استاتیک و دینامیک می باشدبازرسی جرثقیل سقفی شامل تست بار، تست خیز، بررسی میکروسوییچها، بررسی هوک و قلاب، بررسی سیم بکسل و درام، بررسی چرخها و ریلها، بررسی سیستم ارتینگ و
بازرسی جرثقیل سقفی

 استانداردهای FEM و CMAA به عنوان دو استاندارد اصلی مورد اقتباس برای تست جرثقیل می باشد.

تست استاتیک و دینامیک جرثقیل متحرک

انواع تست بر اساس استاندارد ISO 4310:2009:

تست های استاتیک

تست های دینامیک

تست های پایداری (درصورت کاربرد)

 

تست های اصلی در بازرسی جرثقیل سقفی :

تست های استاتیک :

تست های استاتیک برای نشان دادن توانایی جرثقیل در بالا بردن بار و استقامت برخی از ساختارهای آن انجام می شود.

در صورتی نتایج تست استاتیک قابل پذیرش است که هیچ گونه ترک خوردگی ، تغییر شکل دائم ، بلند شدن رنگ یا آسیب هایی که بر عملکرد و ایمنی جرثقیل موثر باشد دیده نشود و اتصالات آسیب ندیده و شل نشده باشد.

تست استاتیک برای هر وینچ بهمراه حرکات توام با آن بایستی بطور جداگانه انجام شود.

با در نظر گرفتن مشخصات فنی و ترکیب جرثقیل در طی تست استاتیک باید حداکثر بار روی سیم بکسل اعمال گردد و روی اجزای اصلی جرثقیل حداکثر نیروهای خمشی و محوری اعمال شود .

هنگام انجام تست بار را به اندازه ی ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر از سطح زمین بالا ببرید، مدت آویزان نگه داشتن بار حد اقل ۱۰ دقیقیه است مگر اینکه بر اساس الزامات قانونی مدت بیشتری تعیین شده باشد .

هنگامی که در یک مرحله انجام تست استاتیک، امکان اعمال حداکثر لنگر خمشی یا نیروهای محوری بر اجزای اصلی نباشد ، تست های اضافه تر برای اعمال چنین نیروهایی باید انجام گردد.

بار تست برای تمام جرثقیل ها بایستی ۱٫۲۵ برابر بار مجاز باشد،

مگر آنکه بر اساس قوانین ملی مقدار بیشتری تعیین شده باشد و یا در قرارداد خرید درصد بالاتری توافق شده باشد.

در محاسبه وزن بار بایستی وزن قلاب و ابزار باربرداری در نظر گرفته شده و به وزن بار اضافه شود.

تست دینامیک:

اولین هدف از انجام تست دینامیک ، تائید عملکرد مکانیزمهای مختلف جرثقیل و همچنین ترمز ها می باشد.

با اعمال وزنه برابر با ۱٫۲۵ درصد ظرفیت ، تمام حرکات جرثقیل(جز مکانیزم بالا بردن بار) انجام شود.

سرعت ها باید مقادیر حداقل تعیین شده توسط سازنده باشد.

توجه داشته باشید که بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ASME B30.5 :2018 انجام تست با بار بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت مجاز نیست.

تست دینامیک با بار ۱٫۱ درصد ظرفیت بطور جداگانه برای هر یک از حرکات جرثقیل انجام گیرد.

اگر مشخصات دستگاه اجازه دهد این تست برای حرکات همزمان هم انجام گیرد.

در طی انجام تست و برای حرکات مختلف در طول مسیر چند بار توقف حرکت و شروع مجدد حرکت انجام گیرد.

همچنین در حالیکه بار معلق است وضعیت به اصطلاح نیم استارت برای حرکت کاری ایجاد کنید، در طی این تست ها هیچ حرکت خارج از کنترل نباید اتفاق بیفتد.

نتایج تست دینامیک در صورتی قابل پذیرش است که همه ی اجزا وظایف تعیین شده را انجام دهند

و پس از آن در بازدیدهای چشمی هیچ نشانه ای از آسیب دیدگی روی مکانیزمها و اجزای ساختاری آن مشاهده نشود.

هیچ یک از اتصالات شل نشده یا آسیب ندیده باشد.

انجام تست دینامیک باید طبق دستورالعمل سازنده (در کتابچه ی راهنمای اپراتور) بصورت نرمال انجام شود

و دستگاه کاملا تحت کنترل باشد.

و ازانجام کار بصورت شتابدار و تغییر سرعت ناگهانی باید خودداری شود.

بازرسی جرثقیل حین نصب

بازرسی جرثقیل در حین نصب پس از Final Assembly و قبل از قرار گرفتن در سرویس طبق استانداردهای ISO و ANSI و FEM و CMAA صورت می پذیرد. بازرسی در حین نصب و راه اندازی پس از بازرسی های صورت گرفته در محل کارخانه انجام می پذیرد. در بازرسی حین نصب ۱۱ مورد زیر می بایست رعایت گردند:

 1. بازرسی ظاهری
 2. بررسی سیستم برقی
 3. بررسی سیستم Earth
 4. تست های عملکردی (Functional Tests)
 5. تست های اضافه بار (Overload Tests)
 6. بازرسی اتصالات و پیچ ها
 7. تست خیز (Deflection Test)
 8. تست های عملکردی (Performance Test)
 9. مارکینگ (Marking)
 10. اطلاعات فنی (Technical Information)
 11. گواهینامه های تست

اصول اپراتوری جرثقیل سقفی :

اپراتور جرثقیل سقفی می بایست هر روز قبل از شروع بکار، تجهیزات جرثقیل سقفی را مورد بازرسی قرار دهد.

از کار کردن با جرثقیلی که لیمیت سوئیچ ها ، سیم بکسل های آن، زنجیر یا بقیه اجزای آن معیوب هستند یا هنوز تعمیرات آنها صورت نپذیرفته است خودداری نمایید.

تمامی افراد درگیر در محل حمل بار می بایست از مسیر حرکت بار فاصله گرفته ودر مسیر آن قرار نگیرند.

بار نباید بصورت معلق در هوا باقی بماند.

تحت هیچ شرایطی هیچ فردی سوار بار یا قلاب نشود.

جابجایی بار می بایست به آرامی صورت پذیرد و از جابجایی تند و سریع جلوگیری شود.

وزن بار نباید از میزان مجاز بار اعلام شده برای جرثقیل سقفی ، هوک، زنجیرها، سیم بکسل، اسلینگها و سایر قطعات بالاتر رود.

قبل از بالا بردن بار، زنجیرها و اسلینگ ها باید بطور کامل و ایمن روی قلاب قرارگرفته باشند . قبل از بالا بردن بار هرگونه شل شدگی در آنها را رفع نمایید.

موارد زیر را رعایت کنید تا از تاب خوردن بار جلوگیری نمایید :

 • قلاب را حتی الامکان روی مرکز ثقل بار قرار دهید، در صورتی که بار نا متقارن یا بسیار بزرگ است می توانید از شاهین و یا سایر تجهیزات بالابری برای این منظور استفاده کنید.
 • از کشیدن و یا هل دادن بار خودداری کنید.

زمانیکه وزن بار نزدیک به بیشترین ظرفیت جرثقیل می باشد، ترمزهای جرثقیل را قبل از بلند کردن بار چک نمایید. بطوریکه بعد از بالابردن بار چند اینچ از روی زمین، کلید را در حالت OFF قرار دهید. اگر ترمزها نگه نمیدارند بار را به آرامی به روی زمین بگذارید و از ادامه دادن کار صرف نظر نمایید. مورد مشاهده شده را به سرعت گزارش کرده و از انجام کار تا اتمام تعمیرات جرثقیل سقفی خودداری نمایید.

هیچگاه کنترل بار را زمانیکه بار در هوا بصورت معلق قرار گرفته است رها نکنید. چنانچه مجبور بودید که محل را ترک نمایید ابتدا بار را پایین بیاورید.

با محل قرارگیری کلید قطع جریان برق آشنایی داشته باشید تا در صورت لزوم به سرعت برق را قطع نمایید.

چنانچه با افت فشار برق مواجه شدید تمامی کنترل ها را در حالت OFF قرار دهید تا از شروع بکار یکباره و غیرمنتظره هنگام وصل جریان برق جلوگیری نمایید .

ادامه نکات باربرداری

جریان برق را در موارد ناایمن و یا زمانیکه تعمیرات انجام می شود قطع نمایید.

ترتیبی دهید که کلید قطع کننده جریان برق پس از قطع کردن قفل شود و بر روی تابلوی کنترل برچسبی با عنوان در حال تعمیر یا خارج از سرویس دهی زده شود.

هرگز از جرثقیل سقفی که دارای برچسب ” خارج از سرویس” ، ” تعمیر نشده” ، “در حال تعمیر” و … می باشد استفاده نکنید.

همه ی قسمت های جرثقیل سقفی را بررسی کنید تا از عدم وجود یک قطعه یا شل بودن قطعات مطمئن شوید .

اطمینان حاصل کنید که تمامی دکمه های کنترلی برچسبی دارند که بر روی آن عملکرد آنها نوشته شده است.همچنین چک کنید که تمامی دکمه های کنترلی با عملکرد نوشته شده آنها مطابقت دارند و همان عمل را انجام می دهند.

اطمینان حاصل کنید که سیم بکسل بخوبی برروی درام و شیارهای قرقره بدون هیچ شل شدگی یا رویهم افتادگی قرارگرفته است .

جرثقیل را مقداری حرکت دهید و به دقت گوش کنید و اطمینان حاصل کنید که صدای غیر عادی به گوش نمی رسد و نیز دقت کنید که تکانهای شدید و حرکات نامنظمی نیز نداشته باشد. همچنین دقت کنید که چرخ ها در مسیر مشخص شده خود بدون هیچ ایرادی حرکت می کنند.

بازرسی جرثقیل سقفی شامل تست بار، تست خیز، بررسی میکروسوییچها، بررسی هوک و قلاب، بررسی سیم بکسل و درام، بررسی چرخها و ریلها، بررسی سیستم ارتینگ و
جرثقیل

قلاب

قلاب را به دقت بررسی کنید. قلاب جرثقیل سقفی نباید دارای ترک خوردگی، کشیدگی، بازشدگی و خمیدگی باشند.

قلاب جرثقیل سقفی بایستی دارای ضامن ایمنی (شیطانک) باشد. که بصورت اتوماتیک دهانه قلاب را ببندد.اگر ضامن دارای خمیدگی، فنر شکسته یا هر ایراد دیگری بود حتما می بایست ابتدا تعمیرات بر روی ضامن صورت پذیرد و پس از اصلاح از قلاب استفاده شود. هیچگاه نباید شیطونک به قلاب جوش داده شود. هرگونه جوشکاری روی قلاب موجب رد آن در بازرسی جرثقیل سقفی خواهد شد.

قلاب می بایست آزادانه و به صورت هرزگرد چرخش داشته باشد بدون هیچ ایرادی.

سیم بکسل

سیم بکسل ها را به دقت ملاحظه نمایید، اگر یکی از خرابی های زیر در سیم بکسل مشاهده شود باید به سرعت گزارش گردد :

 • کاهش قطر سیم بکسل : این کاهش ممکن است نشان دهنده این باشد که سیم دچار حالت کشیدگی شده است یا اتکا به مغزی درونی را از داده داده است یا دچار ساییدگی شده است.
 • هر تعداد از شکستگی استرندها
 • تاب خوردگی، له شدگی ، بریدگی ، حالت قفسی

جرثقیل های سقفی دوپل عمدتاً به دودسته ی   TOP Running و زیرآویز Underhung تقسیم می شوند.


جرثقیل های سقفی درسالن های نیروگاه ها، کارخانه های ذوب فولاد، سالن های تولید، سالن های مونتاژ، صنایع معدنی و بسیاری دیگر از صنایع مورداستفاده قرار گرفته و دارای ظرفیت های بالا تا حدود ۵۰۰ تن می باشند.

مکانیسم بالابری شامل مجموعه ای از درام، سیم بکسل، الکتروموتور ، گیربکس، ترمز، پولی، قلاب، یاتاقان وهوزینگ می باشد. این مجموعه طی مکانیسم هایی قابلیت جابه جا کردن باردر راستای قائم و درصفحه افق را به طور همزمان دارد .جرثقیل های سقفی از دو طریق کنترل و هدایت می شوند، یکی از اتاق کنترل (کابین اپراتور) و دیگری از طریق صفحه کنترل که بستگی به میزان استفاده از جرثقیل و ظرفیت آن دارد .

استانداردهای مرجع برای ساخت وبازرسی این نوع جرثقیل عبارت اند از:

ISO 8306/CMAA 70 /ISIRI 4379/ ASME B30.2/FEM/

BS 466 /DIN 15018

قلاب و هوک :

طبق استاندارد ASME B30.10 ,CHAPTER 10-2,13

در مورد قلاب جرثقیل موارد زیر از لحاظ ایمنی قابل ذکر است :

·         استفاده از ضامن در قلاب جرثقیل الزامیست SAFETY LATCHES برای جلوگیری از خارج شدن بکسل از درون قلاب.

·         مشخصات کامل کارخانه سازنده روی بدنه قلاب می بایست حک شود از قبیل :نوع فلز بکار رفته ، ریخته گری شده یا اهنگری شده ومهر موم شده باشد

·         میزان بار مجاز SWL (safe working load)  روی بدنه درشت در جایی که در معرض دید بوده وخوردگی وفشار کمی به آن محل وارد می شود حک شود .

·          ترکیب ساختمانی فلز قلاب جرثقیل باید از موادی باشد که در عین استحکام خاصیت نرمی داشته وقبل ازتغیر شکل قلاب حین کار ،کاملا تخریب شود تا از بروز حوادث بعدی جلوگیری شود.

SWL قلاب وضمایم آن شامل بولت ، آی بولت ،رینگ وطناب سیمی آن با هم متناسب باشد .

 •  از بلند کردن بار فراتر از ظرفیت قلاب خودداری نمایید . مگر در حین LOAD TEST که بازرس مجرب بر نحوه کار نظارت دارد .
 • ·بازرسی اولیه : بازرس مجرب قبل از بکار بدن قبلا نو ویا تازه تعمیر شده آنرا کاملا بررسی می نماید وطبق مقررات
 • ASME EB30.10 SECTION 10-2.2 امضا وتاریخ کرده ودر سوابق قلاب ثبت ونگهداری می شود .
 • · بازرسی روزانه : کاربر (راننده جرثقیل وریگر )قبل از شروع کار از تمامی اجزای قلاب بازرسی میکنند که ترک ،شکاف ،ضربدیدگی ، تغییر شکل ،لاغری گلویی وبولت وتماس با مواد شیمیایی وخورنده ودر معرض گرما وحرارت زیاد قرار نداشته باشد ، ضامن دستگاه سالم بوده وحالت فنریت داشته باشد . در صورت رویت مشکلی بازرس مجرب تصمیم گیرنده خواهد بود

·          بازرسی دوره ای :

·          برای جابجایی بارهای سبک بصورت ماهیانه بازدید شود بارهای سنگین به شکل هفتگی وبارهای خیلی سنگین به شکل روزانه.

کاربر دستگاه بصورت دوره ای در فواصل زمانی معین نیز از تمامی اجزای دستگاه بازرسی کرده ونیازی نیست که سوابق در جایی ثبت شود .

·          در صورتی که قلاب نواقص زیر را داشته باشد بایستی تعویض و دستور تعمیرات اساسی داده شود .

 الف)هر نوع خمیدگی و تغییر فرم بیش از ۱۰ درجه بیشتر از شکل اولیه

ب)باز شدن گلویی دستگاه بیش از ۱۵% نسبت به شکل اول سازنده

ج)پارگی ،ساییدگی وتغییر در قطر وابعاد بولت وآی بولت بیش  از ۱۰% نسبت به شکل اولیه سازنده

·          طبق دستور بازرس برای دقت واطمینان بیشتر از تستهای غیر مخرب N.D.T در محلهایی که جوشکاری شده استفاده شود.

·          باز شدن گلویی قلاب را توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری نمایید و طبق جدول سازنده اقدام در صورت نیاز تعمیر نمایید.

·          از ضربه شدید به قلاب وبار جدا خودداری نمایید .

·          در صورتی که قلاب تحت فشار زیاد قرار گرفته باشد در قسمت گلویی (قطور ترین محل قلاب )ودهانه قلاب حالت بازشدگی به وجود می آید که می بایست هر چه زودتر قلاب از رده خارج شود .

بازرسی جرثقیل بازویی شامل تست بار، تست خیز، بررسی میکروسوییچها، بررسی هوک و قلاب، بررسی سیم بکسل و درام، بررسی چرخها و ریلها، بررسی سیستم ارتینگ و
جرثقیل بازویی

تست و بازرسی قلاب جرثقیل مطابق استاندارد ASME B30.10 :

بازرسی اولیه ی قلاب جرثقیل پیش از شروع کار:

در این بازرسی مواردی چون ترک خوردگی، فرو رفتگی، تغییر شکل، آسیب ناشی از مواد شیمیایی، وجود ضامن ایمنی و کارکرد درست آن و آسیب های حرارتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بازرسی مکرر قلاب جرثقیل:

این بازرسی به سه شکل : نرمال بصورت ماهیانه، سرویس سنگین بصورت هفتگی تا ماهیانه و سرویس فوق سنگین بصورت روزانه تا هفتگی توسط کاربر بصورت چشمی انجام میشود و موارد ذیل ارزیابی می گردند:

 • تغییر شکل قلاب بصورت خم شدگی،تاب خوردگی یا بازشدگی دهانه و گلویی قلاب
 • ضعیف شدگی
 • ترک خوردگی، تو رفتگی و خراشیدگی
 • داشتن ضامن ایمنی
 • سالم بودن ضامن ایمنی
 • اتصالات قلاب و محکم بودن آنها
 • عملکرد صحیح قفل در قلاب های قفل دار

بازرسی دوره ای قلاب جرثقیل :

این بازرسی به سه شکل:
سرویس نرمال بصورت سالیانه
سرویس سنگین بصورت شش ماهه
سرویس فوق سنگین بصورت هر سه ماه یکبار توسط بازرس انجام می گردد.

طبق استاندارد ASME B30.10 ,CHAPTER 10-2,13 در مورد قلاب جرثقیل موارد زیر از لحاظ ایمنی قابل ذکر است :

 1.  استفاده از ضامن در قلاب جرثقیل الزامیست SAFETY LATCHES برای جلوگیری از خارج شدن بکسل از درون قلاب.
 2. مشخصات کامل کارخانه سازنده روی بدنه قلاب می بایست حک شود از قبیل: نوع فلز بکار رفته، ریخته گری شده یا آهنگری شده و مهر موم شده باشد (SWL (safe working load میزان بار مجاز روی بدنه درشت در جایی که در معرض دید بوده و خوردگی و فشار کمی به آن محل وارد می شود حک شود.
 3. ترکیب ساختمانی فلز قلاب جرثقیل باید از موادی باشد که در عین استحکام خاصیت نرمی داشته و قبل از تغییر شکل قلاب حین کار، کاملا تخریب شود تا از بروز حوادث بعدی جلوگیری شود.

 1.  SWL قلاب و ضمایم آن شامل بولت، آی بولت، رینگ و طناب سیمی آن با هم متناسب باشد.
 2. از بلند کردن بار فراتر از ظرفیت قلاب خودداری نمایید. مگر در حین LOAD TEST که بازرس مجرب بر نحوه کار نظارت دارد.
 3. بازرسی اولیه: بازرس مجرب قبل از بکار بدن قبلا نو و یا تازه تعمیر شده آنرا کاملا بررسی می نماید و طبق مقررات ASME EB30.10 SECTION 10-2.2 امضا و تاریخ کرده و در سوابق قلاب ثبت و نگهداری می شود.
 4. بازرسی روزانه: کاربر (راننده جرثقیل و ریگر) قبل از شروع کار از تمامی اجزای قلاب بازرسی می کنند که ترک، شکاف، ضربدیدگی، تغییر شکل، لاغری گلویی وبولت و تماس با مواد شیمیایی و خورنده و در معرض گرما و حرارت زیاد قرار نداشته باشد، ضامن دستگاه سالم بوده و حالت فنریت داشته باشد. در صورت رویت مشکلی بازرس مجرب تصمیم گیرنده خواهد بود
 5. بازرسی دوره ای: کاربر دستگاه به صورت دوره ای در فواصل زمانی معین نیز از تمامی اجزای دستگاه بازرسی کرده و نیازی نیست که سوابق در جایی ثبت شود.
 6. برای جابجایی بارهای سبک به صورت ماهیانه بازدید شود بارهای سنگین به شکل هفتگی و بارهای خیلی سنگین به شکل روزانه.
 7. در صورتی که قلاب نواقص زیر را داشته باشد بایستی تعویض و دستور تعمیرات اساسی داده شود.
  الف) هر نوع خمیدگی و تغییر فرم بیش از ۱۰ درجه بیشتر از شکل اولیه
  ب) باز شدن گلویی دستگاه بیش از ۱۵% نسبت به شکل اول سازنده
  ج) پارگی، ساییدگی و تغییر در قطر و ابعاد بولت وآی بولت بیش از ۱۰% نسبت به شکل اولیه سازنده
 8. طبق دستور بازرس برای دقت و اطمینان بیشتر از تست های غیر مخرب N.D.T در محل هایی که جوشکاری شده استفاده شود.
 9. باز شدن گلویی قلاب را توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری نمایید و طبق جدول سازنده اقدام در صورت نیاز تعمیر نمایید.
 10. از ضربه شدید به قلاب و بار جدا خودداری نمایید.
 11. در صورتی که قلاب تحت فشار زیاد قرار گرفته باشد در قسمت گلویی (قطورترین محل قلاب) و دهانه قلاب حالت بازشدگی به وجود می آید که می بایست هر چه زودتر قلاب از رده خارج شود.
بازرسی جرثقیل سقفی شامل تست بار، تست خیز، بررسی میکروسوییچها، بررسی هوک و قلاب، بررسی سیم بکسل و درام، بررسی چرخها و ریلها، بررسی سیستم ارتینگ و
بازرسی جرثقیل سقفی

ايمنی قلاب جرثقيل hook safety

ميزان بار مجاز SWL

تمامی تجهيزات بالابری و بار برداری بايستی قبل از کار توسط بازرس فنی بررسی شوند تا مشخص شود که هر دستگاه يا قطعه حداکثر چه ميزان بار ايمن را ميتواند جابجا نمايد .

معمولا برای بدست آوردن SWL ‌از دو روش زير استفاده می نمايند.

 1. آزمون استاتيک: در اين روش برای جرثقيل، ابتدا يک بار با وزن مشخص که معمولا از قبل آماده شده و وزن آن نيز معين است توسط دستگاه بلند مي شود و بازرس يک مدت مشخصی را معمولا ۲۰ دقيقه، دستگاه را زير بار قرار مي دهد و با علامت زدن جک های تعادلی با مارکر مخصوص در ابتدای کار و مقايسه آن در انتهای کار مقدار نشتی روغن از سيستم هيدروليک يا ساير عيوب را مشخص می نمايد.
 2. آزمون ديناميک: بازرس دستگاه جرثقيل را با يک وزنه مشخص در جهات گوناگون بالا، پايين، چپ، راست گردشی و … آزمايش می کند و طبق جدول بار LOAD CHART مي توان مقدار بار مجاز در ارتفاع و زاويه های گوناگون را بدست آورد.

گاهی اوقات بازرس از آزمون قدرت نيز استفاده مي نمايد به اين ترتيب که وزنه های مشخص را بلند کرده؛ حداکثر ۱۰-۱۵ سانتی متر از زمين، و پس از قبولی در مرحله قبل از وزنه سنگين تر  در مرحله بعد استفاده مي کند و اين عمل تا جايی که بازرس تشخيص دهد خطری متوجه دستگاه و راننده نيست ادامه خواهد داشت.

آزمون SWL ‌برای تمامی تجهيزات بالابری شامل قلاب، شگل، واير، هوک و … نيز انجام مي شود در پايان و پس از تست تمامی اجزای مکانيکی، هيدروليکی و … SWL برای دستگاه صادر مي شود در اين گواهينامه نام شرکت، نام بازرس، نحوه آزمون، تاريخ آزمايش، مدت اعتبار و … درج مي شود. از بکارگيری دستگاه جرثقيل و تجهيزات مربوطه فاقد SWL خودداری کنيد.

 بار بیش از حد مجاز جرثقیل OVERHEAD CRANE PHOTO

 نکات ایمنی در جرثقیل های سقفی OVERHEAD CRANE SAFETY

 • جرثقیل های OVER HEAD CRANE مانند جرثقیل های سقفی
 • جرثقیل های JIB CRANE بازویی که به شکل سه گوش بیشتر برای کارهای سبک و تعمیرگاهی بکار می رود.
 • جرثقیل های BOOM CRANE که شامل جرثقیل های متحرک، کارگاهی و … می شود.

نکات ایمنی در بازرسی جرثقیل سقفی OVERHEAD CRANE SAFETY :

 1. میزان بار مجاز SWL روی بدنه حک شده باشد.
 2. مسیر حرکت برای جابجایی اجسام واضح و تعریف شده باشد.
 3. از جابجایی اجسام روی نفرات و تجهیزات حساس خودداری شود.
 4. در انتهای ریل حرکت ENDS STOP ترمز های انتهای ریل تعبیه شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود .
 5. آلارم هشداردهنده حرکت برای دستگاه در نظر گرفته شود و به طوریکه صدا و مفهوم آن برای کارکنان به طور واضح شنیده و درک شود.
 6. چراغ هشداردهنده رنگ زرد یا قرمز هنگام حرکت دستگاه روشن و خاموش شود.
 7. تمامی وسایل برقی مجهز به سیم اتصال زمین یا ارت شوند .
 8. پدینگ ضد ضربه (لاستیکی) در انتهای ریل برای جلوگیری از آسیب به دستگاه نصب شود.
 9. از تمامی تجهیزات و وسایل قبل از شروع کار بازدید شود.
 10. مسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روی کف کارگاه مشخص شود.
 11. راه دسترسی ایمن برای تردد راننده در نظر گرفته شود.
 12. تجهیزات لازم رادیویی (بی سیم) برای راننده و ریگر در صورت نیاز فراهم شود.
 13. آموزش لازم به راننده و ريگر (باربند) و نفرات مربوطه قبل از کار داده شود.
 14. پانل کنترل دستگاه فقط در اختيار افراد مجاز باشد و برای جلوگيری از حوادث احتمالی حتما به قفل مجهز بوده و کليد آن در اختيار مسئول مربوطه قرار گيرد.
 15. نشانه های راهنمای حرکت دستگاه (چپ، راست، بالا و پايين) همراه با شکل علامت روی پانل کنترل نصب شود

استاندارد سیم بکسل جرثقیل

 ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ استاندارد سیم بکسل ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ بازرسی ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و نگهداری و ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن طناب های سیمی ( سیم بکسل ) ﻓﻮﻻدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ و وﻳﻨﭻ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮ اﺳﺖ .اصطلاحات مورد استفاده در استاندارد سیم بکسل جرثقیل :
ﻗﻄﺮ اﺳمی:  قطﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای سیم بکسل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی : میانگین دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﻛﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ به ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﻄﻊ سیم بکسل : قطﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺘﻲ از سیم بکسل که خم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ را قطر سیم بکسل گویند، اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ انجام شود تا کاهش قطر یکنواخت در نظر گرفته شود.
منطﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ: ﺑﺨﺸﻲ از سیم بکسل در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺗﺎب ﺑﻪ دور درام ﻳﺎ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ روی درام ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪی ﺣﺮﻛﺖ می کند (در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪن سیم بکسل دور درام، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻳﻚ دور، ﻃﻨﺎب ﺗﻮﺳﻂ دور ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻫﻞ داده می ﺷﻮد )
ﺣلقه : ماسوره ﻟﺒﻪ دار ﻛﻪ سیم بکسل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎرش ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ دور آن ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

بازرسی جرثقیل سقفی شامل تست بار، تست خیز، بررسی میکروسوییچها، بررسی هوک و قلاب، بررسی سیم بکسل و درام، بررسی چرخها و ریلها، بررسی سیستم ارتینگ و
بازرسی جرثقیل سقفی

استانداردهای نگهداری و بازرسی و تعمیر سیم بکسل:

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ سیم بکسل

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از سیم بکسل ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، اعلام ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از سیم بکسل ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل، ﻗﻄﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه بافت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ سیم بکسل ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ یادداشت گردد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﻮن

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده برای آزمون کشش سیم بکسل ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، مانند ﻣﺎﺳﻮره ﻃﻨﺎب ، ﻫﺮ دو ﺳﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎز ﺷﺪن و ﭘﻴﭽﺶ ﻃﻨﺎب ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .

ﺗﺨﻠﻴﻪ و حمل و نقل سیم بکسل

حمل نقل سیم بکسل، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ماسوره ها وﻛﻮیلﻫﺎی سیم بکسل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻘﻮط ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻼب ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎی لیفتراک باشند و نباید در معرض آﺳﻴﺐ دﻳﺪگی قرار گیرند.

ﻧﮕﻬﺪاری سیم بکسل

ﻧﮕﻬﺪاری سیم بکسل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺗﻨﺎوب ﻛﺎر، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮع سیم بکسل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺎری سیم بکسل، ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺧﺸﻜﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺘﻨﺎوب توسط ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮد ذیﺻﻼح ﭘﻮﺷﺶ و رنگ ﺷﻮد، سیم بکسل ﻛﻪ از روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ، روی درام ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی جبران ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ مشمول این قانون است.

نگهداری قطعات مرتبط با سیم بکسل

درام های سیم بکسل و قرقره ها باید به صورت دوره ای بازرسی شوند تا اطمینان حاصل شود که بصورت آزادانه در محل خود می چرخند. قرقره های گیر کرده یا با حرکت سخت و یا غلتک هایی که به سختی و بصورت غیر یکنواخت حرکت می کنند، باعث ایجاد سایش های شدید در طناب می شوند.

بازرسی چشمی روزانه

حداقل آن قسمتی از سیم که به صورت روزانه فعالیت دارد. باید با هدف تشخیص روال کلی و یا آسیب دیدگی مکانیکی بازرسی شود.

ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای

بازرسی باید توسط متخصص و ترجیحا متخصص از کارخانه تولید کننده ،انجام شود . ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ این منظور باشد که ایا سیم بکسل سالم است یا باید تعویض شود . جهت ارتباط با کارشناسان فنی بازرگانی محمود قراچورلو کلیک کنید.

داﻣﻨﻪ ﺑﺎزرسی

ﻛﻞ ﻃﻮل ﻫﺮ سیم بکسل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار گیرد و باید به موارد زیر توجه شود :
۱- ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل سیم بکسل ﺑﻪ درام (اﻧﺘﻬﺎی طناب)
۲- اﻃﺮاف و ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ سیم بکسل
۳- ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻗﺮه ﻋﺒﻮر ﻣﻲ کنند
۴- ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از داﺧﻞ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر اﻳﻤﻦ ﻗﺮﻗﺮه ای ﻋﺒﻮر ﻣﻲ کنند.

ﺳﻮاﺑﻖ بازرسی

ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ای ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ سیم بکسل ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤاید.

سیم بکسل :

سیم بکسل  wire rope  تشکیل شده از سیم های فلزی که بهم تابیده شده و تشکیل یک کلاف را داده اند. وقتی کلاف ها باهم تابیده شوند تشکیل سیم بکسل می دهند. و جزء ابزار پرکاربرد در ساختار جرثقیل و تجهیزات باربرداری،  سیم بکسل می باشد.

محدوده بار کاری(WLL)

بیشترین باری است که یک دستگاه  یا ابزار باربرداری برای بالا بردن، پایین آوردن و یا معلق نگه داشتن آن بار، طراحی شده است. WLL برای شرایط کاری خاص قابل اعتماد نمی باشد.

بار کاری ایمن(SWL)

بیشترین باری است که توسط یک بازرس با صلاحیت  برای دستگاه یا ابزار باربرداری تایید شده است و دستگاه می تواند بار را تحت شرایط خاص بالا یا پایین برده و یا معلق نگه دارد (با ضریب ایمنی بیشتر نسبت به WLL) مقدار SWL از مقدار WLL کمتر می باشد.

ضریب ایمنی چیست؟

نسبت نیروی از هم گسیختگی به بار مجاز

استحکام گسیختگی چیست؟ Braking strength 

مقدار نیرویی که یک جسم قبل از شکست و از هم گسیختگی تحمل می کند.

SWL= B.S / S.F

درادامه می آموزید:

 • انواع سیم بکسل wire rope
 • نحوه محاسبه قطر سیم بکسل
 • نحوه محاسبه ضریب استحکام گسیختگی انواع سیم بکسل
 • نحوه محاسبه میزان بار ایمن SWL سیم بکسل
 • بازرسی سیم بکسل بر اساس استانداردها
 • معرفی مراجع معتبر بازرسی جرثقیل و ایمنی آن

سیم بکسل ها از لحاظ مغزی به گروه های زیر تقسیم بندی می شوند :

لایه داخلی در مرکز سیم بکسل برای نگهداری لایه‌های اصلی است تا ضمن کار و حرکت که لایه‌ها تحت کشش و خمش قرار می‌گیرد فرم خود را از دست ندهند. دو نوع لایه داخلی در سیم بکسل مصرف می‌شود:

 • لایه داخلی فیبری کنفی f.c ، کنف یا پلی پروپیلن یا آزبست
 • لایه داخلی فولادی s.c

لایه داخلی فیبری کنفی یا fiber main core:

این نوع لایه از فیبر مصنوعی از درختان مانیلا و آزبست و پلی‌پروپیلن تشکیل شده است. فیبر قبل از قرار گرفتن داخل سیم بکسل باید به روغن آغشته گردد تا ضمن اینکه از زنگ زدن سیم‌ها جلوگیری می‌کند، امکان لغزش لایه‌های سیمی روی لایه داخلی هنگام کار باشد. این نوع لایه در مواردی که حرارت محیط کار زیاد است و سیم تحت بار مورد لهیدگی قرار می‌گیرد قابل استفاده نیست ولی قابلیت انعطاف سیم بکسل زیاد می‌باشد.
آزبست و پلی پروپیلن که از پنبه تحت عملیات مختلف ساخته می‌شود، بهتر و مقاوم‌تر از فیبر است. سیم بکسل مغزی کنفیرا در در کارخانه داخل حوضچه مخصوص پر از روغن به مدت ۳-۲ ساعت در درجه حرارت ۱۰۰-۸۰ درجه سانتیگراد حرارت می‌دهند تا روغن رقیق گردیده و کنف خاصیت روغن پذیری داشته باشد. در موقع کار که نیروی کششی به سیم بکسل وارد می‌شود مقداری از روغن‌ها در اثر فشار کلاف از مغزی کنف خارج شده و تمام رشته‌های سیم بکسل سرویس می‌شوند، همین امر باعث طولانی شدن عمر سیم بکسل می‌گردد.

بازرسی سیم بکسل

بازرسی سیم بکسل نقش مهمی در افزایش عمر آن و ایمنی سیم بکسل ایفا می‌نماید. به جهت گستردگی کاربرد سیم بکسل و تجهیزات جانبی مربوطه در تاور کرین، جرثقیل سقفی و بسیاری از ماشین آلات دیگر،‌ ایمنی سیم بکسل حائز اهمیت فراوانی است. رعایت این نکات ایمنی و بازرسی سیم بکسل به صورت روزانه توسط کاربران انواع جرثقیل ها می تواند در کاهش حوادث مربوطه سهم بسزایی داشته باشد.

افراد مجاز به بازرسی سیم بکسل  و فواصل بازرسی

 • فقط پرسنل آموزش دیده (بازرسان مجاز و اپراتورهای ماهر) مجاز به بازرسی سیم بکسل از لحاظ احراز شرایط ایمنی سیم بکسل مندرج در استانداردهای مربوطه هستند.
 • سیم بکسل باید در زمان نصب نیز مورد بازرسی قرار گیرد.
 • سیم بکسل باید روزانه و در ابتدای هر شیفت کاری توسط اپراتور به صورت چشمی بازرسی گردد.
 • نتایج بازرسی های روزانه بایستی در دفترچه مربوط به دستگاه ثبت شود.

روش اجرایی بازرسی سیم بکسل به صورت چشمی

 • بازرسی سیم بکسل به صورت چشمی با استفاده از دستمال تنظیف (rag-and-visual) می‌تواند برای بازرسی صدمات خارجی به سیم بکسل و تشخیص شکستگی وایرها استفاده شود. پس از انجام این تست نیاز است که سیم بکسل را متوقف کرده و محل مورد نظر را به صورت چشمی نیز بررسی کنیم. به یاد داشته باشیم که برای بازرسی شکستگی سطحی سیم بکسل نیاز است که حتماً بازرسی چشمی نیز انجام شود زیرا همه شکستگی های وایر در سیم بکسل به دستمال تنظیف گیر نمی کنند.

شکستگی وایرها در سیم بکسل

 • قطر سیم بکسل را اندازه گیری کنید و آن را با قطر اولیه (اسمی) سیم بکسل مقایسه کنید. اگر این دو اندازه با هم متفاوت هستند،‌ این تفاوت در قطر،  نشانگر شکست وایرهای خارجی و یا داخلی سیم بکسل می باشد. کاهش قطر سیم بکسل در تاور کرین مطابق استاندارد ASME B30.3 به میزان ۵% قطر اسمی ، مجاز بوده و بیشتر از آن باید سیم بکسل تعویض شود.
 • هرگونه خراش،‌ خوردگی، ایجاد حفره و وضعیت روغنکاری سیم بکسل را به صورت چشمی بررسی نمایید. مارلین اسپایک (Marlin Spike) را از زیر یکی از رشته های سیم بکسل وارد کرده و بچرخانید تا یک رشته از سیم بکسل را از جای خود بلند کرده و سیم بکسل باز شود و بتوانید آن را بازرسی نمایید.

باز کردن سیم بکسل با استفاده از Marlin Spike

روش استفاده از Marlin Spike

روش بازرسی چشمی سیم بکسل با استفاده از دستمال تنظیف به این صورت است که سیم بکسل را با سرعت خاصی از میان دستمال تنظیف عبور می دهیم، اگر هر یک از وایرهای داخلی مجموعه سیم بکسل دچار شکستگی شده باشند، سطح زبری ایجاد کرده و باعث می شود که دستمال تنظیف در آن قسمت گیر کند. به این روش، شکستگی های ریز سیم بکسل به راحتی قابل شخیص خواهد بود .

پایان عمر سیم بکسل

سیم بکسل را در محلی که بیشترین میزان فرسایش حادث شده است به دقت بررسی نمایید. در صورتی که هر یک از موارد زیر مشاهده گردید سیم بکسل باید تعویض گردد:

 • در سیم بکسل های مورد استفاده در درام ها و قرقره ها، شش شکستگی وایر یا بیشتر در یک گام سیم بکسل و یا سه شگستگی وایر یا بیشتر در هر رشته در یک گام.

وایر، رشته، رشته مرکزی و گام سیم بکسل

 • در سیم بکسل هایی که همیشه آویزان هستند و بار عمودی را تحمل می کنند، سه شکستگی وایر یا بیشتر در هر گام.
 • سایش بیش از ۱/۳ قطر اسمی سیم بکسل.
 • پیچ خوردگی، خرد شدن،‌ قطع شدن، باز شدن رشته ها، ایجاد حالت قفس پرنده (Bird Caging) و هرگونه آسیب فیزیکی که شکل ظاهری سیم بکسل را تغییر داده است.

ایجاد حالت قفس پرنده (Bird Caging)

 • آسیب های ناشی از اعمال حرارت مستقیم به سیم بکسل (سیم بکسل را از لحاظ عدم وجود سوختگی سطحی و یا تغییر رنگ فلز بررسی نمایید.)
 • کشیدگی بیش از حد و کاهش قطر ناگهانی در مقطعی از سیم بکسل.
 • هرگونه گره و اتصال ناصحیح دو سیم بکسل به یکدیگر (اتصال سیم بکسل ها به یکدیگر به روش چشمی- eye splices – از این قائده مستثنی می باشند.)
 • هرگونه اتصال و قلاب کردن سیم بکسل مغایر با دستورات سازنده، بار مجاز، قطر و ابعاد آن.
بازرسی جرثقیل سقفی شامل تست بار، تست خیز، بررسی میکروسوییچها، بررسی هوک و قلاب، بررسی سیم بکسل و درام، بررسی چرخها و ریلها، بررسی سیستم ارتینگ و
بازرسی جرثقیل سقفی

عوامل شکست سیم بکسل

 • ساییده شدن سیم بکسل به قطعاتی مانند درام و قرقره ها (در صورتی که ابعاد سیم بکسل متناسب با درام و قرقره ها انتخاب نشود.)
 • خوردگی ناشی از عدم روغنکاری ، روغنکاری ناکافی و یا استفاده از روغن نامناسب یا گریس و همچنین تماس با حرارت بیش از حد و رطوبت. دمای بالای ۱۲۰ درجه سانتیگراد می تواند باعث خشک شدن رشته مرکزی کنفی سیم بکسل شده و نهایتاً به شکست سیم بکسل منجر شود.
 • خستگی ناشی از خم شدن مداوم سیم بکسل حتی تحت شرایط کارکرد نرمال.
 • اعمال بار بیش از حد مجاز تحمل سیم بکسل، برای اطلاع از حد مجاز کارکرد سیم بکسل به توصیه های سازنده مراجعه نمایید.
 • استفاده ناصحیح از سیم بکسل که منجر به ایراد صدمات مکانیکی مانند خرد شدن، بریده شدن و کشیدگی می شود.
 • استفاده از سیم بکسل هنگامی که منجمد شده است. اگر دمای کارکرد زیر ۱۵٫۵ درجه سانتیگراد است، برای تأمین ایمنی سیم بکسل، برای قلاب کردن آن باید به توصیه های سازنده در آن شرایط کاری مراجعه شود.
 • تاب خوردگی های ناشی از نصب غیر صحیح سیم بکسل، رها کردن ناگهانی بار و گره زدن سیم بکسل برای کوتاه کردن آن. در صورت باز کردن گره ایجاد شده در سیم بکسل، محل گره به شدت ضعیف شده و ایمنی سیم بکسل کاهش می یابد، بهترین راه برای رفع این عیب و تأمین ایمنی سیم بکسل تعویض آن است.
گره در سیم بکسل و وضعیت سیم بکسل بعد از باز کردن گره سیم بکسل جرثقیل

سیم بکسل جرثقیل از گرید های متوسط و بالای فولادی تولید میشود و برای اتصالات انواع جرثقیل دستی و برقی که تحت نام های انگلیسی Hoist خوانده میشوند مورد استفاده قرار می گیرد. سیم بکسل جرثقیل با آنچه تحت نام سیم بکسل نتاب برای تاور کرین ها مورد استفاده قرار می گیرد کاملا متفاوت می باشد و ساختاری ساده از نوع بتاب دارد. بازرگانی پاور بکسل وارد کننده و عرضه کننده انواع سیم بکسل جرثقیل در سایز های مختلف و با برند های تولیدی مختلف می باشد. سیم بکسل جرثقیل معمولا دارای آبکاری سطحی بر روی مفتول ها بوده به رنگ نقره ای با آبکاری گالوانیزه سرد در بازار موجود می باشد.

مشخصات فنی سیم بکسل جرثقیل

سیم بکسل جرثقیل ساختاری ۶ استرندی دارد که اغلب با بافت از نوع سیل seale و گاهی با بافت استاندارد تولید میشود. ساختار عمومی سیم بکسل جرثقیل ۶×۱۹ می باشد که هم با مغزی کنفی و هم با مغزی فولادی تولید میشود. گاهی البته نوع بافت سیم بکسل جرثقیل از نوع استاندارد Standard نیز انتخاب میشود. از آنجا که ارتفاع لیفتینگ حداکثری در مورد جرثقیل های سقفی اغلب بین ۶ الی ۱۴ متر می باشد بتاب بودن سیم بکسل جرثقیل مشکلی در ایجاد گشتاور و لنگر در بار بوجود نمی آورد. تنسایل مقاومتی سیم بکسل جرثقیل متوسط و معمولا حدود ۱۷۷۰ مگاپاسکال Mpa انتخاب میشود. بازرگانی پاور بکسل عرضه کننده و استعلام قیمت و فروش سیم بکسل جرثقیل در ایران می باشد.

بازرسی جرثقیل سقفی مانند جرثقیل های سقفی، جرثقیل های سیار، جرثقیل برجی و …. از الزامات ایمنی این تجهیزات می باشند

یکی از علل وقوع حوادث در صنعت وجود نقص فنی در تجهیزات باربرداری می باشد .

سازمان های فعال در زمینه استاندارد سازی مانند ASME ، DIN و سازمان استاندارد ایران اقدام به تهیه دستورالعمل های متفاوت در زمینه استاندارد سازی استفاده از انواع جرثقیل نموده است

شرکت اکسیر البرز با دارا بودن سابقه در سالیان متمادی در زمینه صدور گواهینامه سلامت انواع جرثقیل و لیفتراک ، افتخار دارد آمادگی خود را در زمینه بازرسی و تست فنی و صدور گواهینامه سلامت (سرتیفیکیت) انواع جرثقیل و لیفتراک به شما صنعتگران محترم اعلام نماید

تست فنی جرثقیل سقفی شامل انجام تست های استاتیک و دینامیک و بررسی ادوات ایمنی می باشد .

جرثقیل های سقفی بایستی دارای پلاک ظرفیت باشند

جرثقیل های سقفی بایستی دارای میکروسوئیچ های حد عرضی و حد طولی و میکروسوئیچ قلاب (حد بالا و حد پایین باشند)

قلاب جرثقیل سقفی بایستی دارای شیطانک ایمنی باشد

قلاب جرثقیل بایستی فاقد بازشدگی دهانه و یا تغییر شکل طاهری باشند

قلاب بایستی براحتی حرکت عمودی و افقی حول محور هوک داشته باشند

سیم بکسل جرثقیل بایستی مناسب با تناژ جرثقیل بوده و همچنین فاقد هرگونه نقص باشند

پنل کنترل جرثقیل بایستی دارای دکمه امرجنسی باشند

درام بایستی دارای سیم جمع کن باشد

در حالتیکه سیم بکسل در پایین ترین قسمت می باشند حداقل ۲ دور سیم بکسل بر روی درام باقیمانده باشد

انتهای پل های عرضی و طولی بایستی دارای ضربه گیر لاستیکی باشند

در تست دینامیک بایستی تست بار و تست خیز گرفته شود

مدت زمان اعتبار گواهینامه بازرسی جرثقیل سقفی چه مدت می باشد ؟

یکسال

عمده موارد بازرسی جرثقیل سقفی چه مواردی می باشد ؟

تست بار، تست خیز، بررسی میکروسوییچها، بررسی هوک و قلاب، بررسی سیم بکسل و درام، بررسی چرخها و ریلها، بررسی سیستم ارتینگ و ….

آیا در جرثقیل سقفی وجود میکروسوییچ ها الزامی می باشد ؟

مطابق آیین نامه های موجود (BS 466) جرثقیل های سقفی بایستی دارای میکروسوییچهای حد طولی، حد عرضی، حد بالا و پایین قلاب باشند .

استاندارد بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک در ایران، کدام استاندارد می باشد ؟

در ایران بازرسی جرثقیل سقفی بر اساس ASME B30.2 و یا BS466 – بازرسی جرثقیل های برجی یا تاور کرین ASME B30.3 – بازرسی جرثقیل های سیار ASME B30.5 – بازرسی لیفتراک با استاندارد ASME B56.1 می باشد .

اقدامات مورد نیاز قبل از انجام بازرسی شامل چه مواردی می باشد ؟

در انجام تست تجهیزات باربرداری ، تامین بار مورد نیاز جهت انجام تست بار معادل ۱۰۰% بار نامی یا اسمی جرثقیل ، لذا در صورتیکه بار مورد نیاز تامین نگردد، گواهینامه براساس همان میزان بار موجود که فرآیند تست با آن انجام شده است صادر می گردد .

شرکت بازرسی بایستی از کدام نهاد مجوز دریافت کرده باشد ؟

یا از مرکز تحقیقات وزارت کار و یا از اداره استاندارد مجوز دریافت کرده باشد .

شرکت بازرسی آزما فرآیند اکسیر البرز از کدام نهاد مجوز دریافت نموده است ؟

از مرکز تحقیقات وزارت کار