دانلود استاندارد ملی ۷۹۱۱ با عنوان ” دیگ های فولادی با ساختمان جوش شده  دانلود

این استاندارد شامل فصول ذیل می باشد :

  • کلیات

  • مواد و تنش های طراحی

  • طراحی

  • تولید و مواد ساخت

  • اتصالات و تجهیزاتی که روی دیگ نصب می شوند

  • تجهیزات احتراق

  • کنترل های خودکار و تجهیزات الکتریکی

  • بازرسی و نشانه گذاری

  • پیوستها