دیگ بخار – بازرسی دیگ بخار – مخازن تحت فشار – تست جرثقیل سقفی و لیفتراک و ارتینگ

ارتینگ الکتریکی چیست؟

ارتینگ الکتریکی یا مبحث ارت کردن تجهیزات یکی از مباحث مهم در صنعت می باشد . ارتینگ نقش بسزایی در ایمن نمودن تجهیزات الکتریکی و حفاظت از جان کاربران تجهیزات برقی را دارد . اما بایستی به این نکته توجه داشته باشیم اجرای ناقص سیستم ارتینگ الکتریکی می تواند خسارات جبران ناپذیری به سیستم وارد نماید، بنابراین در خصوص اجرای سیسستم های ارتینگ الکتریکی و اجرای سیستم همبندی بایستی کاملا بر طبق استانداردهای موجود عمل شود .

اجرای سیستم ارتینگ
ارتینگ

ارتینگ الکتریکی

اتصال قطعات فلزی (رسانا) دستگاه یا تاسیسات الکتریکی به زمین (زمین) ارتینگ گفته می شود.

به عبارت دیگر اتصال قطعات فلزی ماشین آلات و دستگاه های الکتریکی به صفحه ارت یا الکترود ارت (که در زمین رطوبتی مدفون است) از طریق یک سیم هادی ضخیم (که مقاومت بسیار کمی دارد) به منظور ایمنی به عنوان ارتینگ شناخته می شود.

 زمین به ارت یا ارتینگ به معنای اتصال بخشی از دستگاه های الکتریکی مانند پوشش فلزی فلزات، ترمینال ارت کابل های پریز، سیم های ثابتی است که جریانی را به زمین منتقل نمی کنند.

 ارتینگ را می توان به عنوان اتصال نقطه خنثی یک سیستم منبع تغذیه به زمین به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خطر در هنگام تخلیه انرژی الکتریکی گفت

تفاوت بین زمین کردن ، ارت و اتصال ارت و ارتینگ برقی :

 خوب است بدانید تفاوت بین زمین، زمین کردن و اتصال اجازه دهید سردرگمی بین زمین، زمین و اتصال را برطرف کنم. ارتینگ و زمین کردن همان اصطلاحاتی هستند که برای ارتینگ استفاده می شود.

 در استانداردهای آمریکای شمالی مانند IEEE، NEC، ANSI و UL و غیره معمولاً برای اتصال زمین استفاده می شود در حالی که ارتینگ در کشورهای اروپایی، کشورهای دارای ثروت مشترک و استانداردهای بریتانیا مانند IS و IEC و غیره استفاده می شود.

کلمه Bonding

کلمه Bonding برای اتصال دو سیم (همچنین هادی ها، لوله ها یا وسایل برقی به یکدیگر) استفاده می شود. اتصال به اتصال قطعات فلزی ماشین های مختلف گفته می شود که در حین کار عادی ماشین ها حامل جریان الکتریکی در نظر گرفته نمی شود تا آنها را به نقطه اتصال برساند.

 همان سطح پتانسیل الکتریکی چرا ارتینگ مهم است؟ هدف اصلی ارتینگ جلوگیری یا به حداقل رساندن خطر برق گرفتگی، آتش سوزی ناشی از نشت جریان زمین از مسیر نامطلوب و اطمینان از عدم افزایش پتانسیل یک هادی حامل جریان نسبت به زمین نسبت به عایق طراحی شده آن است.

هنگامی که قسمت فلزی وسایل برقی (قسمتی که می توانند جریان الکتریکی را هدایت یا اجازه عبور دهند) با سیم برق تماس می گیرد، شاید به دلیل خرابی تاسیسات یا خرابی در عایق کابل، فلز شارژ شده و بار ساکن روی آن جمع می شود.

سیستم ارتینگ

 اگر فردی چنین فلز شارژی را لمس کند، نتیجه یک شوک شدید است. برای جلوگیری از چنین مواردی، سیستم های منبع تغذیه و قطعات دستگاه ها باید به گونه ای ارت شوند تا شارژ مستقیماً به زمین منتقل شود. به همین دلیل است که در سیستم های تاسیسات برقی به زمین یا زمین برقی نیاز داریم

نیازهای اساسی ارتینگ الکتریکی

در زیر نیازهای اساسی ارتینگ آورده شده است. برای محافظت از جان انسان ها و همچنین تامین ایمنی دستگاه ها و وسایل الکتریکی در برابر جریان نشتی برای ثابت نگه داشتن ولتاژ در فاز سالم (اگر خطا در هر فاز رخ دهد) برای محافظت از سیستم الکتریکی و ساختمان ها روشنایی را تشکیل می دهند.

برای خدمت به عنوان یک هادی برگشت در سیستم کشش الکتریکی و ارتباطات. برای جلوگیری از خطر آتش سوزی در سیستم های تاسیسات الکتریکی

 اصطلاحات مختلف مورد استفاده در ارتینگ الکتریکی زمین:

 اتصال مناسب بین سیستم های تاسیسات الکتریکی از طریق هادی به صفحه مدفون در زمین به عنوان زمین شناخته می شود

ارت شده: هنگامی که یک وسیله الکتریکی، دستگاه یا سیستم سیم کشی از طریق الکترود زمین به زمین متصل می شود، به آن دستگاه ارت یا “ارت شده” ساده می گویند.

زمین محکم: هنگامی که یک دستگاه الکتریکی، دستگاه یا تاسیسات الکتریکی بدون فیوز، قطع کننده مدار یا مقاومت/امپدانس به الکترود زمین متصل می شود، به آن “ارتینگ جامد” می گویند

الکترود زمین: زمانی که یک هادی (یا صفحه رسانا) در زمین برای سیستم ارتینگ الکتریکی مدفون شده است. به عنوان الکترود زمین شناخته شده است.

 الکترودهای زمین در اشکال مختلفی مانند صفحه رسانا، میله رسانا، لوله فلزی آب یا هر رسانای دیگری با مقاومت کم هستند.

سرب ارت: سیم هادی یا نوار رسانا که بین الکترود زمین و سیستم تاسیسات برقی و دستگاه هایی به نام سرب ارت متصل می شود.

هادی پیوستگی زمین: سیم هادی که بین وسایل و وسایل الکتریکی مختلف مانند، تابلو توزیع، دوشاخه ها و لوازم مختلف و غیره متصل می شود، به عبارت دیگر، سیم بین سرب ارت و دستگاه یا دستگاه الکتریکی را هادی پیوستگی زمین می نامند. ممکن است به شکل لوله فلزی (کاملا یا جزئی)، یا غلاف فلزی کابلی یا سیم انعطاف پذیر باشد.

هادی ارت اصلی فرعی: سیمی که بین برد سوئیچ و برد توزیع وصل می شود، یعنی هادی مربوط به مدارهای اصلی فرعی است.

مقاومت زمین: این مقاومت کل بین الکترود زمین و زمین بر حسب Ω اهم است. مقاومت زمین مجموع جبری مقاومت هادی پیوستگی زمین، سرب ارت، الکترود زمین و زمین است. نقاطی که باید زمین شوند ارتینگ به هر حال انجام نمی شود.

طبق قوانین IE و مقررات IEE موسسه مهندسین برق، پین ارت از سوکت های پلاگین روشنایی ۳ پین و ۴ پین دوشاخه برق باید به طور موثر و دائمی زمین باشد.

همبندی ارتینگ الکتریکی

تمام محفظه های فلزی یا پوشش های فلزی حاوی یا محافظت از هر گونه خط تغذیه یا دستگاه الکتریکی مانند لوله ها و مجراهای GI که ​​کابل های VIR یا PVC را در بر می گیرند، سوئیچ های روکش آهنی، تخته های فیوز توزیع روکش آهنی و غیره باید ارت شوند و به زمین متصل شوند

قاب هر ژنراتور، موتورهای ثابت و قطعات فلزی تمام ترانسفورماتورهای مورد استفاده برای کنترل انرژی باید توسط دو اتصال مجزا و در عین حال متمایز با زمین ارت شوند. در سیستم ۳ سیم dc، هادی های میانی باید در ایستگاه تولید ارت شوند.

سیم های ثابتی که برای خطوط هوایی هستند باید با اتصال حداقل یک رشته به سیم های زمین به زمین متصل شوند

اجزای سیستم ارتینگ یک سیستم ارت الکتریکی کامل از اجزای اساسی زیر تشکیل شده است.

هادی تداوم زمین سرب ارتینگ الکترود زمین اجزای سیستم ارتینگ یک سیستم کامل زمینی الکتریکی اجزای سیستم ارتینگ الکتریکی هادی پیوستگی زمین یا سیم زمین آن قسمت از سیستم ارت که تمام قطعات فلزی تاسیسات الکتریکی را به هم متصل می کند، به عنوان مثال. لوله، مجراها، جعبه‌ها، پوسته‌های فلزی کلیدها، تابلوهای توزیع، کلیدها، فیوزها، دستگاه‌های تنظیم و کنترل، قطعات فلزی ماشین‌های الکتریکی مانند موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور و چارچوب فلزی محل نصب دستگاه‌ها و قطعات الکتریکی شناخته شده است.

به عنوان سیم زمین یا هادی پیوستگی زمین همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است. مقاومت هادی پیوستگی زمین بسیار کم است. طبق قوانین IEEE، مقاومت بین پایانه زمین مصرف کننده و هادی پیوستگی زمین (در انتها) نباید از ۱Ω افزایش یابد.

 به عبارت ساده، مقاومت سیم ارت باید کمتر از ۱Ω  باشد. اندازه هادی پیوستگی زمین یا سیم زمین به اندازه کابل مورد استفاده در مدار سیم کشی بستگی دارد. اندازه هادی پیوستگی زمین سطح مقطع هادی پیوستگی زمین نباید کمتر از نصف سطح مقطع ضخیم ترین سیم مورد استفاده در نصب سیم کشی برق باشد

به طور کلی، اندازه سیم مسی لخت استفاده شده به عنوان هادی پیوستگی زمین ۳SWG است. اما به خاطر داشته باشید که کمتر از ۱۴SWG به عنوان سیم ارت استفاده نکنید.

نوار مسی نیز می تواند به عنوان هادی پیوستگی زمین به جای سیم مسی لخت استفاده شود، اما تا زمانی که کارخانه آن را توصیه نکرده است، به سراغ آن نروید.

ارتینگ سرب

سرب ارت یا اتصال ارتینگ سیم هادی متصل شده بین هادی پیوستگی زمین و الکترود زمین یا صفحه ارت را اتصال ارت یا “ارتینگ سرب” می نامند.

نقطه اتصال

نقطه ای که هادی پیوستگی زمین و الکترود زمین به هم می رسند به عنوان “نقطه اتصال” شناخته می شود. سرب ارت بخش نهایی سیستم ارتینگ است که از طریق نقطه اتصال زمین به الکترود ارت (که در زیر زمین است) متصل می شود.

در سرب ارتینگ باید حداقل اتصالات وجود داشته باشد و همچنین از نظر اندازه کمتر و در جهت مستقیم باشد. به طور کلی، سیم مسی را می توان به عنوان سرب ارت استفاده کرد، اما از نوار مسی نیز برای نصب زیاد استفاده می شود و به دلیل مساحت وسیع تر از سیم مسی، می تواند جریان خطای بالا را تحمل کند.

یک سیم مسی برهنه سخت کشیده شده نیز به عنوان سرب ارت استفاده می شود. در این روش کلیه هادی های زمین به یک (یک یا چند) نقطه اتصال مشترک متصل شده و سپس برای اتصال الکترود ارت (صفحه ارت) به نقطه اتصال از سیم ارتینگ استفاده می شود

برای افزایش ضریب ایمنی نصب از دو سیم مسی به عنوان سرب ارت برای اتصال بدنه فلزی دستگاه به الکترود ارت یا صفحه ارت استفاده می شود.

یعنی اگر از دو الکترود ارت یا صفحات ارت استفاده کنیم، چهار سیم ارت وجود خواهد داشت. نباید در نظر گرفت که دو لید زمین به عنوان مسیرهای موازی برای عبور جریان های خطا استفاده می شوند، اما هر دو مسیر باید به درستی کار کنند تا جریان خطا را منتقل کنند زیرا برای ایمنی بهتر مهم است.

ارتینگ موتور

ارتینگ موتور. زمین موتور اندازه سرب ارتینگ اندازه یا مساحت سرب ارت نباید کمتر از نصف ضخیم ترین سیم مورد استفاده در نصب باشد.

بزرگترین اندازه برای سرب ارتینگ ۳SWG است و حداقل سایز نباید کمتر از ۸SWG باشد.

در صورت استفاده از سیم ۳۷/.۰۸۳ یا جریان بار ۲۰۰ آمپر از ولتاژ تغذیه، توصیه می شود به جای سرب ارت دوبل از نوار مسی استفاده شود.

الکترود ارت یا صفحه زمین الکترود یا صفحه فلزی که در زمین (زیر زمین) مدفون شده و آخرین قسمت سیستم ارتینگ الکتریکی است.

به عبارت ساده، آخرین قسمت فلزی زیرزمینی (صفحه) سیستم ارت که به سرب ارت متصل می شود، نامیده می شود. صفحه ارت یا الکترود ارت. یک صفحه، لوله یا راد فلزی را می توان به عنوان الکترود زمین استفاده کرد که مقاومت بسیار کمی دارد و جریان خطا را به طور ایمن به سمت زمین (زمین) حمل می کند.

.اندازه الکترود زمین (در مورد مس) ۲×۲ (دو فوت عرض و همچنین طول) و ۱/۸ اینچ ضخامت.. یعنی. ۲ × ۲ × ۱/۸ اینچ. (۶۰۰x600x300 میلی متر) در مورد آهن ۲ “x2″ x ¼” = ۶۰۰x600x6 میلی متر توصیه می شود الکترود ارت را در زمین رطوبتی دفن کنید.

وضعیت شینه ارت در فرآیند بازرسی چاه ارت

آهن گالوانیزه

در صورت عدم امکان، آب را در لوله GI (آهن گالوانیزه) قرار دهید تا شرایط رطوبت ممکن شود. در سیستم ارت، الکترود ارت را در حالت عمودی (زیر زمین) مطابق شکل بالا قرار دهید.

همچنین، یک لایه ۱ فوت (حدود ۳۰ سانتی متر) از مخلوط پودر زغال چوب و آهک را در اطراف صفحه زمین قرار دهید (با الکترود ارت و صفحه ارت اشتباه نگیرید زیرا هر دو یکسان هستند

این عمل باعث افزایش احتمالی اندازه الکترود زمین می شود که منجر به تداوم بهتر در زمین (سیستم ارتینگ) می شود و همچنین به حفظ شرایط رطوبت اطراف صفحه ارت کمک می کند. P.S: ما محاسبه مثالی در مورد اندازه الکترود زمین ارسال خواهیم کرد… با ما همراه باشید.

عدم استفاده از کک :

خوب است بدانید از کک (بعد از سوزاندن زغال سنگ در کوره برای انتشار همه گازها و سایر اجزاء، ۸۸ درصد کربن باقیمانده کک نامیده می شود) یا زغال سنگ به جای زغال چوب (زغال چوب) استفاده نکنید زیرا باعث خوردگی صفحه زمین می شود

از آنجایی که سطح آب در مناطق مختلف متفاوت است. بنابراین، عمق نصب الکترود زمین نیز در مناطق مختلف متفاوت است. اما، عمق نصب الکترود زمین نباید کمتر از ۱۰ فوت (۳ متر) باشد و باید کمتر از ۱ فوت (۳۰۴٫۸ میلی متر) از سطح ثابت آب باشد

موتورها، ژنراتورها، ترانسفورماتورها و غیره باید از دو مکان مختلف به الکترود زمین متصل شوند. صفحه زمین یا اندازه الکترود زمین برای نصب کوچک در نصب کوچک از میله فلزی (قطر = ۲۵ میلی متر (۱ اینچ) و طول = ۲ متر (۶ فوت) به جای صفحه ارت برای سیستم ارت استفاده کنید.

لوله فلزی باید ۲ متر زیر سطح زمین قرار داشته باشد. ۲۵ میلی متر (۱ اینچ) مخلوط زغال سنگ و آهک در اطراف صفحه زمین. برای اثربخشی و راحتی، می توانید از میله های مسی با قطر ۱۲٫۵ میلی متر (۰٫۵ اینچ) تا ۲۵ میلی متر (۱ اینچ) و طول ۴ متر (۱۲ فوت) استفاده کنید. در ادامه به روش نصب ارتینگ میله ای خواهیم پرداخت.

 روش ها و انواع ارتینگ الکتریکی ارت

روش های مختلف به کار رفته در ارتینگ (در سیم کشی خانه یا کارخانه و سایر تجهیزات و ماشین آلات الکتریکی متصل) به شرح زیر مورد بحث قرار می گیرد

ارتینگ صفحه ای: در سیستم ارت صفحه، صفحه ای ساخته شده از مس با ابعاد ۶۰cm x 60cm x 3.18mm (یعنی ۲ft x 2ft x 1/8 in) یا آهن گالوانیزه (GI) با ابعاد ۶۰cm x 60cm x 6.35mm (2ft x 2ft x ¼ اینچ به صورت عمودی در زمین مدفون شده است (گودال زمین) که نباید کمتر از ۳ متر (۱۰ فوت) از سطح زمین باشد.

برای سیستم ارتینگ مناسب، مراحل ذکر شده در بالا (معرفی صفحه زمین) را برای حفظ شرایط رطوبت اطراف الکترود ارت یا صفحه ارت انجام دهید.

ارت صفحه، ارت صفحه ارتینگ لوله: در این نوع سیستم ارتینگ، یک فولاد گالوانیزه و یک لوله سوراخ دار با طول و قطر مورد تایید به صورت عمودی در خاک مرطوب قرار می گیرد. رایج ترین سیستم ارتینگ است

اندازه لوله مورد استفاده به شدت جریان و نوع خاک بستگی دارد. ابعاد لوله معمولاً ۴۰ میلی متر (۱٫۵ اینچ) قطر و ۲٫۷۵ متر (۹ فوت) طول برای خاک معمولی یا بیشتر برای خاک خشک و سنگی است.

رطوبت خاک

رطوبت خاک طول لوله ای را که قرار است دفن شود تعیین می کند، اما معمولاً باید ۴٫۷۵ متر (۱۵٫۵ فوت) باشد. ارت و زمین کردن لوله. میله ارتینگ این همان روش ارتینگ لوله است.

یک میله مسی به قطر ۱۲٫۵ میلی متر (۱/۲ اینچ) یا قطر ۱۶ میلی متر (۰٫۶ اینچ) از فولاد گالوانیزه یا بخش توخالی ۲۵ میلی متر (۱ اینچ) لوله GI به طول بیش از ۲٫۵ متر (۸٫۲ فوت) به صورت دستی در زمین دفن می شود.

با کمک چکش پنوماتیک طول الکترودهای تعبیه شده در خاک، مقاومت زمین را به مقدار دلخواه کاهش می دهد

لوله های واترمن

سیستم ارت الکترود میله مسی سیستم ارت الکترود میله مسی زمین زدن از طریق واترمن در این روش ارتینگ از لوله های واترمن (Galvanized GI) برای ارتینگ استفاده می شود.

اطمینان حاصل کنید که مقاومت لوله های GI را بررسی کرده و از گیره های ارت برای به حداقل رساندن مقاومت برای اتصال زمین مناسب استفاده کنید.

اگر از هادی رشته‌ای به عنوان سیم ارت استفاده می‌شود، انتهای رشته‌های سیم را تمیز کنید و مطمئن شوید که در وضعیت مستقیم و موازی قرار دارد که امکان اتصال محکم به لوله واترمن وجود دارد

ارتینگ نواری یا سیمی: در اینروش ارتینگ، الکترودهای نواری با سطح مقطع نه کمتر از ۲۵ میلی متر در ۱٫۶ میلی متر (۱ اینچ در ۰٫۰۶ اینچ) در یک ترانشه افقی با حداقل عمق ۰٫۵ متر دفن می شوند.

آهن یا مس ؟

اگر از مس با سطح مقطع ۲۵ میلی متر در ۴ میلی متر (۱ اینچ در ۰٫۱۵ اینچ) استفاده شود و اگر از آهن یا فولاد گالوانیزه باشد ابعاد ۳٫۰ میلی متر مربع استفاده شود

اگر از هادی های گرد استفاده می شود، سطح مقطع آنها نباید خیلی کوچک باشد، مثلاً اگر آهن یا فولاد گالوانیزه باشد، کمتر از ۶٫۰ میلی متر مربع باشد.

طول هادی مدفون در زمین مقاومت زمین کافی را ایجاد می کند و این طول نباید کمتر از ۱۵ متر باشد.

روش کلی نصب ارتینگ برق (گام به گام) روش معمول ارتینگ

اول از همه، یک گودال ۵x5ft (1.5×۱٫۵m) در حدود ۲۰-۳۰ فوت (۶-۹ متر) در زمین حفر کنید. (توجه داشته باشید که عمق و عرض بستگی به ماهیت و ساختار زمین دارد

 یک صفحه مسی مناسب (معمولاً ۲×۲×۱/۸ اینچ (۶۰۰x600x300 میلی متر) را در آن گودال در موقعیت عمودی دفن کنید

ارت محکم از طریق پیچ و مهره از دو مکان مختلف روی صفحه زمین عبور می کند

برای هر صفحه ارت (در صورت وجود دو صفحه ارت) از دو سیم ارت استفاده کنید و آنها را محکم کنید. برای محافظت از اتصالات در برابر خوردگی، دور آن را گریس قرار دهید.

تست و اندازه گیری مقاومت چاه ارت

لوله فلزی

تمام سیم های یک لوله فلزی را از الکترود(های) زمین جمع آوری کنید. اطمینان حاصل کنید که لوله ۱ فوت (۳۰ سانتی متر) بالاتر از سطح زمین باشد

برای حفظ رطوبت اطراف صفحه زمین، یک لایه ۱ فوت (۳۰ سانتی متری) از زغال چوب پودری (زغال چوب پودر شده) و مخلوط آهک را در اطراف صفحه زمین اطراف صفحه زمین قرار دهید.

برای اتصال محکم سیم ها به صفحات بستر ماشین ها از پیچ و مهره های انگشتانه و مهره استفاده کنید.

هر دستگاه باید از دو مکان مختلف ارت شود. حداقل فاصله بین دو الکترود زمین باید ۱۰ فوت (۳ متر) باشد. هادی پیوستگی زمین که به بدنه و قسمت های فلزی کلیه تاسیسات متصل است باید محکم به سرب ارت متصل شود.

با استفاده از تست تداوم مطمئن شوید که از تداوم استفاده می کنید. در نهایت (اما نه کم اهمیت)، سیستم کلی ارت را از طریق ارت تستر تست کنید.

لوله آبدهی

 اگر همه چیز در مورد برنامه ریزی است، پس گودال را با خاک پر کنید. حداکثر مقاومت مجاز برای ارتینگ ۱Ω است. اگر بیش از ۱ اهم است، اندازه (نه طول) هادی های اتصال زمین و زمین را افزایش دهید. انتهای خارجی لوله ها را باز نگه دارید و آب را هر چند وقت یکبار قرار دهید تا شرایط رطوبت اطراف الکترود زمین حفظ شود که برای سیستم ارتینگ بهتر مهم است.

مشخصات SI برای ارتینگ مشخصات مختلف در رابطه با ارتینگ طبق استاندارد

 در اینجا تعداد کمی وجود دارد. یک الکترود ارت نباید در نزدیکی ساختمانی که سیستم نصب آن حداقل بیش از ۱٫۵ متر فاصله دارد، قرار گیرد (نصب شود

مقاومت زمین باید به اندازه‌ای کم باشد که جریان جریان کافی برای کارکردن رله‌های محافظ یا سوختن فیوزها ایجاد کند.

مقدار آن ثابت نیست زیرا با آب و هوا تغییر می کند زیرا به رطوبت بستگی دارد (اما نباید کمتر از ۱ اهم باشد). سیم ارت و الکترود زمین یک ماده خواهند بود

الکترود ارتینگ باید همیشه در یک موقعیت عمودی در داخل زمین یا گود قرار گیرد تا با تمام لایه های مختلف زمین در تماس باشد.

خطرات ارت نکردن

خطرات ارت نکردن سیستم تامین همانطور که قبلاً تأکید شد، ارتینگ به ترتیب ارائه شده است برای جلوگیری از برق گرفتگی برای جلوگیری از خطر آتش سوزی در نتیجه جریان نشت زمین از مسیر ناخواسته و برای اطمینان از اینکه هیچ هادی حامل جریانی نسبت به جرم عمومی زمین به پتانسیلی نسبت به عایق طراحی شده خود نمی رسد.

با این حال، اگر جریان بیش از حد به زمین متصل نشود، دستگاه ها بدون کمک فیوز در محل آسیب می بینند.

باید توجه داشته باشید که جریان بیش از حد در ایستگاه های تولید آنها به زمین متصل می شود به همین دلیل است که سیم های ارت جریان بسیار کمی دارند یا اصلا جریان ندارند.

بنابراین به این معنی است که لازم نیست هیچ یک از سیم‌ها (سیم‌های برق، زمین و خنثی) موجود در PVC را زمین کنید. زمین زدن سیم برق فاجعه بار است

من یک نفر را دیده ام که فقط به این دلیل کشته شده است که یک سیم برقی از تیر بالای سر بریده شده و در حالی که زمین خیس شده بود به زمین افتاده است.

جریان بیش از حد در ایستگاه‌های تولید به زمین متصل می‌شود و اگر اصلاً به دلیل خطا کارایی ارت نداشته باشد، قطع کننده‌های خطای زمین برای کمک به زمین خواهند بود.

فیوز در ارتینگ

کمک فیوز فقط زمانی که برق منتقل شده بالاتر از درجه بندی وسایل ما باشد، با منفجر شدن و محافظت از وسایل ما در این فرآیند، مانع از رسیدن جریان به دستگاه های ما می شود. در وسایل برقی ما، اگر جریان بیش از حد به زمین متصل نشود، دچار شوک شدید می شویم.

اتصال زمین در وسایل برقی تنها زمانی انجام می شود که مشکلی وجود داشته باشد و این امر برای نجات ما از خطر است. اگر در نصب الکترونیکی، قسمت فلزی یک وسیله برقی در تماس مستقیم با سیم برقی قرار می گیرد که ممکن است در اثر خرابی نصب و یا در غیر این صورت، فلز شارژ شده و بار ساکن روی آن جمع شود

اگر در آن لحظه قسمت فلزی را لمس کنید، زاپ خواهید شد. اما اگر قسمت فلزی دستگاه ارت باشد، شارژ به جای انباشته شدن روی قسمت فلزی دستگاه به زمین منتقل می شود.

جریان از سیم‌های ارت در وسایل برقی عبور نمی‌کند، فقط در صورت وجود مشکل و فقط برای هدایت جریان ناخواسته به زمین است تا از ما در برابر شوک شدید محافظت کند

علاوه بر این، اگر سیم برق به طور تصادفی (در یک سیستم معیوب) به قسمت فلزی دستگاه برخورد کند. حال اگر مردی آن قسمت فلزی دستگاه را لمس کند، جریان از بدن او به زمین می گذرد، در نتیجه دچار شوک (برق برق) می شود که ممکن است منجر به صدمات جدی حتی تا مرگ شود.

به همین دلیل است که ارتینگ بسیار مهم است؟ ارت و ارتینگ برق ….. ادامه دارد

خروج از نسخه موبایل